Födande kvinna felbehandlad inom vården i länet

Födande kvinna felbehandlad inom vården i länet

2022-07-23 Av av Oskarshamns-NyttLÄNET

En lex Maria-anmälan har skickats in av chefläkaren Gunhild Nordesjö Haglund, vid länssjukhuset i Kalmar, efter att ett läkemedel getts på fel sätt.

”När en födande kvinna fick smärtlindring med ryggbedövning kopplades läkemedelspumpen av misstag fel och läkemedlet som var avsett för ryggbedövning gavs istället i blodet. Endast en liten mängd läkemedel hann ges innan misstaget upptäcktes. Det uppstod inga skador till följd av det inträffade men det fanns en risk för en allvarlig vårdskada. Åtgärder är vidtagna för att förhindra att misstaget sker igen”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande.

Grafik: Region Kalmar län

Dela gärna artikeln med dina vänner:

Annonsera digitalt lokalt