Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

Folk kan separera på låtsas för att få bidragspengar: Så vill SD stoppa fusket

ANNONS

OSKARSHAMN

Sverigedemokraterna vill implementera nya rutiner för att granska bidragsbrott och säkerställa att korrekta bidragssummor betalas ut i Oskarshamns kommun.

Oppositionsrådet Leif Axelsson (SD) skriver om detta i en fullmäktigemotion. Partivännen Ted Nyberg står också bakom motionen.

SD föreslår att fullmäktigeförsamlingen ska ta följande beslut:

– Att kommunen skyndsamt inleder en översyn av de befintliga rutinerna för granskning av bidragsbrott och bedömning av rätt till bidrag inom samtliga områden inom socialförvaltningen.

– Att kommunen tillsätter resurser och kompetens för att stärka granskningsprocessen och säkerställa att bidrag beviljas endast till dem som är berättigade och att eventuellt bidragsfusk upptäcks och åtgärdas snabbt och effektivt.

– Att kommunen samarbetar med polisen och andra relevanta myndigheter för att utbyta information och samordna insatserna mot bidragsbrott.

– Att kommunen regelbundet utvärderar och följer upp de implementerade rutinerna för att säkerställa deras effektivitet och göra nödvändiga förbättringar.

– Att kommunen, om de finner insatserna i socialförvaltningen effektiva, även implementerar samma eller liknande riktlinjer och rutiner i andra förvaltningar där det är möjligt.

”Genom att implementera dessa nya rutiner för granskning av bidragsbrott och säkerställa korrekt fördelning av bidrag i Oskarshamns kommun så kan kommunen och socialförvaltningen även spara pengar i dessa svåra ekonomiska tider”, skriver Leif Axelsson i motionen.

Underskott på cirka 30 miljoner

”Oskarshamns kommun står inför en utmanande ekonomisk situation där socialförvaltningen förväntas göra ett betydande underskott på cirka 30 miljoner. För att säkerställa en hållbar ekonomi och undvika negativa konsekvenser för välfärden måste vi agera på flera områden. Ett av dessa områden är att identifiera och stoppa eventuella bidragsbrott samt säkerställa att bidragen fördelas på korrekt grund.”

”Socialtjänstlagen (2001:453), som reglerar fördelning av ekonomiskt bistånd i Sverige, ger kommunen ansvaret att granska och bevilja bidrag till personer som har rätt till ekonomiskt stöd. Enligt lagen har kommunen skyldighet att göra en behovsprövning och fastställa att de ekonomiska förutsättningarna för biståndet är uppfyllda. Denna prövning innebär att det är kommunens ansvar att säkerställa att bidragstagarna är berättigade till biståndet och att det inte förekommer bidragsfusk eller otillbörligt utnyttjande av systemet”, skriver Leif Axelsson.

”Vidare framgår det i Socialtjänstlagen (2001:453) att kommunen har ett ansvar att övervaka och kontrollera de insatser som utförs och bidrag som beviljas inom socialtjänsten. Enligt lagen ska kommunen fortlöpande följa upp och utvärdera insatserna och vidta åtgärder för att förebygga missbruk och otillbörlig användning av bidrag.”

”Falska identiteter”

”I maj 2023 släppte BRÅ en rapport som visar att närmare 60 procent av Sveriges kommuner inte polisanmälde ett enda misstänkt bidragsbrott förra året, enligt siffror från BRÅ. De få polisanmälningarna kan spegla en oförmåga att upptäcka brotten. Bidragsbrott i kommuner handlar ofta om att personer lämnar felaktiga uppgifter när de ansöker om ekonomiskt bistånd. Till exempel genom att separera på låtsas för att få mer pengar, eller inte berätta om bankkonton eller pantsatta smycken, men även personer med flera falska identiteter. I Kommunallagen (2017:725) så framgår det att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. Sverigedemokraterna menar att detta bör innefatta att säkerställa att alla bidrag som kommunen betalar ut ska prövas, både initialt och fortlöpande för att säkerställa att kommunens välfärdspengar inte utnyttjas”, skriver Leif Axelsson.

Genrebild: Riksbanken

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS