Folkhälsomyndigheten föreslår föreskrifter för nöjesparker som Astrid Lindgrens Värld

Folkhälsomyndigheten föreslår föreskrifter för nöjesparker som Astrid Lindgrens Värld

2021-03-14 Av av Annicka Gunnarsson

Annons: Smålandshamnar

SVERIGE

Tidigare i veckan fick Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram föreskrifter för museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar. Myndigheten föreslår nu nya åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19 i sådan verksamhet enligt ett pressmeddelande.

Att hålla avstånd till varandra är ett effektivt sätt att minska smittspridningen. Folkhälsomyndighetens förslag på nya föreskrifterna och råd ska underlätta för verksamheterna att hjälpa besökare att hålla avstånd.

Myndighetens förslag på föreskrifter

Enligt Folkhälsomyndighetens förslag så måste museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar bland annat:

  • Beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som samtidigt får vistas i verksamhetens lokaler inomhus eller inom ett anläggningsområde. För museer, konsthallar ska varje besökare eller kund kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Oavsett tillgänglig yta får antalet vara maximalt 500 personer. För nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar gäller att varje besökare ska kunna disponera minst 20 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Det gäller både inomhus- och utomhusytor.
  • Säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder och erbjuda sina besökare och kunder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
  • De verksamheter som har attraktioner, som till exempel berg-och-dalbanor och karuseller, ska vidta åtgärder för att minska trängseln i och i anslutning till attraktionerna.

Ger exempel på åtgärder

Folkhälsomyndigheten ger även exempel på åtgärder som kan vidtas för att följa reglerna är att undvika risken för köbildning genom att besökare får boka en tid för insläpp, tydligt markera på golv eller mark vilket avstånd besökare måste hålla till varandra, visa i vilken riktning besökare ska gå i lokalerna eller på anläggningsområdet, begränsa storleken på grupper vid guidade turer till max åtta personer och ha personal på plats som vägleder besökare.

Förslaget har skickats på remiss och Folkhälsomyndigheten vill ha remissinstansernas syn på förslagen till åtgärder.

Avsikten är att nya regleringar ska träda i kraft den 25 mars.

PRESSFOTO: ASTRID LINDGRENS VÄRLD

Dela gärna artikeln: