Folkhälsomyndigheten inväntar statistik om covid-19-vaccinationer

Folkhälsomyndigheten inväntar statistik om covid-19-vaccinationer

2021-01-09 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Smålandshamnar

SVERIGE

Folkhälsomyndigheten inväntar ytterligare data från Sveriges 21 regioner för antalet vaccinerade mot covid-19. Statistik kommer därför tidigast nästa vecka. Ingen region har rapporterat problem med genomförandet av vaccinationerna.

Flera regioner uppger att de har sparat vaccin för att kunna ge dos två men när nu leveranserna blir allt säkrare rekommenderar Folkhälsomyndigheten att regionerna inte sparar vaccin.

När Folkhälsomyndigheten har fått in data från regionerna kommer statistik om vaccinationer mot covid-19 redovisas på Folkhälsomyndighetens webbplats. Statistiken kommer att gälla både uppgifter om levererade vaccindoser och antal vaccinerade personer.

Enligt lagen om register över nationella vaccinationsprogram ska alla vaccinationer mot covid-19 sedan den 1 januari 2021 registreras i det nationella vaccinationsregistret vid Folkhälsomyndigheten.

Förberedelsetiden för regionerna att sätta upp tekniska lösningar för registrering av vaccinationsuppgifter var relativt kort och detta har medfört att de flesta av regionerna har haft problem med att överföra vaccinationsuppgifter under första veckan i januari.

Därför avvaktar Folkhälsomyndigheten med att publicera statistiken enligt vaccinationsregistret och samlar veckovis in uppgifter om antalet vaccinerade från regionerna.

FOTO: FREEPIK

Dela gärna artikeln: