Folkhälsomyndigheten: Viktigt att yngre personal i skola, vård och omsorg vaccinerar sig

Folkhälsomyndigheten: Viktigt att yngre personal i skola, vård och omsorg vaccinerar sig

2021-09-04 Av av Annicka Gunnarsson

SVERIGE

Medarbetare inom skola, vård och omsorg har vaccinerat sig mer eller i lika hög grad som befolkningen generellt. Men det är fortsatt viktigt att fler vaccinerar sig, till exempel yngre lärare och personal på särskilda boenden och i hemtjänst. Det framgår av ett pressmeddelande från Folkhälsomyndigheten.

Inom hälso- och sjukvården är det betydligt fler som vaccinerat sig med två doser vaccin än befolkningen som helhet. Högst andel vaccinerade är det bland medarbetare på sjukhusen där 92% fått minst en dos och 85 % har fått två doser.

Regioner och kommuner behöver komma längre

Enligt Folkhälsomyndigheten är andelen vaccinerade medarbetare inom särskilt boende, hemtjänst och LSS närmare nivån i befolkningen generellt. Statistiken visar att mellan 63-73% i denna grupp har fått två doser men nivån är troligen något högre eftersom det finns en viss osäkerhet i data.

”Det är viktigt att regioner och kommuner fortsätter följa vaccinationstäckningen i dessa grupper och förstärker erbjudandet och tillgängligheten där det är särskilt angeläget. De har kommit långt men behöver komma längre”, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Hög täckning bland lärare men den behöver öka

Vaccinationstäckningen är som högst bland de äldsta lärarna och genomgående högre än i motsvarande åldersgrupper i befolkningen generellt. Bland de äldsta lärarna (55-64 år) har över 90% vaccinerat sig med två doser medan 48% av de yngre grundskolelärarna (25 och 34 år) har fått två doser.

”De allra flesta har antagit erbjudandet om vaccination men det är viktigt att arbetet med att erbjuda vaccin till de yngre lärarna fortsätter”, säger Anders Tegnell.

Foto: Lena Katarina Johansson

Dela gärna artikeln: