Folkinitiativet har fått ut kopior på namnlistorna från stadshuset

Folkinitiativet har fått ut kopior på namnlistorna från stadshuset

2020-06-03 0 av Peter A Rosén


OSKARSHAMN

Folkinitiativet i Misterhultsbygden har fått ut kopior på de omskrivna namnlistorna.

Efter en titt i kommunposten kan vår tidning konstatera att kommunen lämnade ut listorna på tisdagseftermiddagen.

”Problemet är ju bara att det stora flertalet bara har skrivit sitt namn och inte sin namnteckning. Ni kan hämta namnlistorna i servicecenter om en timme, det vill säga klockan 15.20”, skrev kommundirektören Rolf Persson i ett e-postsvar till Folkinitiativets Eva Holm, som dessförinnan hade skrivit så här till Rolf Persson:

”Lagtext om initiativrätt återfinns i Kommunallagen 5 kapitlet enligt följande: 23§ Ärende om att hålla en folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige också väckas av minst tio procent av de röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar (folkinitiativ). Initiativet ska vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna gjorts, namnförtydligande, personnummer och uppgift om deras adresser. Vid beräkningen av antalet initiativtagare ska endast de räknas med som har skrivit under initiativet under den sexmånadersperiod som föregått inlämnandet.”

”Det står inte att namnförtydliganden måste vara skrivna av initiativtagaren. Jag pratade med SKR:s jurist Stefan Vikel i går. Han menar, att det inte behöver vara skrivet av den som undertecknade. Det räcker att ”uppgift finns”. Önskemål att få kopior på namnlistorna under eftermiddagen, tacksam för tid av hämtning i servicecenter”, skrev Eva Holm.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Kommundirektören Rolf Persson. FOTO: PETER A ROSÉN
Eva Holm, Folkinitiativet i Misterhultsbygden. FOTO: PETER A ROSÉN