Folkinitiativet som vill rädda Hultgården: Mellan 2 200 och 2 300 namn har samlats in

Folkinitiativet som vill rädda Hultgården: Mellan 2 200 och 2 300 namn har samlats in

2020-03-30 0 av Peter A Rosén

MISTERHULT

Folkinitiativet, som vill rädda Hultgården och Charlottagården i Misterhult, har samlat in mellan 2 200 och 2 300 namn.

Namnlistorna ska överlämnas till kommunen på skärtorsdagen.

Eva Holm, som håller i namninsamlingen, berättar att de praktiska detaljerna kring en eventuell folkomröstning i frågan ska gås igenom på ett möte i stadshuset nu på torsdag.

– Nu håller vi på att gå igenom listorna, för att försäkra oss om att postnummer och sådant stämmer.

Vår tidning har tidigare berättat att allt talar för att en rådgivande folkomröstning kommer att hållas i frågan – i och med att tillräckligt många partier redan nu har sagt ja till det.

Måste pröva frågan

Om minst tio procent av medborgarna, som har rätt att rösta, i en kommun begär att en folkomröstning ska hållas, så måste kommunen pröva frågan.

Om två tredjedelar av ledamöterna i fullmäktige röstar nej till initiativet, så blir det ingen folkomröstning.

Men nej-sidan har inte två tredjedelar av fullmäktigeförsamlingen i den här frågan.

Säkerhetsmarginal

Cirka 2 100 namnunderskrifter krävs för att folkomröstningsfrågan ska komma upp på kommunens bord i Oskarshamn.

Folkinitiativet tog ett beslut om att samla in cirka 2 300 namn, för att ha en säkerhetsmarginal, som gör att man inte faller på att exempelvis 50 namn är oläsliga.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Hultgården i Misterhult. FOTO: PETER A ROSÉN