Folkomröstning om äldreboende i Misterhult – förtidsröstning från 27 oktober

Folkomröstning om äldreboende i Misterhult – förtidsröstning från 27 oktober

2021-10-25 Av av Oskarshamns-Nytt

OSKARSHAMNS KOMMUN

Söndag den 7 november är det dags för de cirka 21 500 röstberättigade invånarna i Oskarshamns kommun att gå till valurnorna i den lokala folkomröstningen avseende äldreboende i Misterhult.

Förtidsröstningen startar den 27 oktober i Kulturhuset i Oskarshamn.

Den 7 november är det folkomröstning i Oskarshamns kommun. Invånarna ska ta ställning till om ett öppnande av de nedlagda äldreboendet Hultgården/Charlottagården i Misterhult.

Besparingskrav inom äldreomsorgen

Bakgrunden till folkomröstningen är ett beslut som kommunfullmäktige tog i november 2019. I enlighet med socialnämndens beslut tog kommunfullmäktige beslut om att stänga äldreboendet i Misterhult med anledning av ett besparingskrav vilket krävde en omställning av äldreboenden.

Vid samma möte tog kommunfullmäktige även beslut om att lägga ner Safiren i Kristineberg.

Namninsamling för återöppnande

Efter beslutet i kommunfullmäktige startade ett Folkinitiativ en namninsamling för en folkomröstning för att återöppna äldreboendet i Misterhult. Folkinitiativet samlade ihop namnunderskrifter från drygt 10 procent av de röstberättigade i Oskarshamns kommun.

I juli 2021 beslutade kommunfullmäktige att en folkomröstning ska hållas avseende öppnande av de nedlagda äldreboendet i Misterhult. Folkomröstningen äger rum den 7 november.

Fråga och alternativ på röstsedlarna

Formuleringen på röstsedlarna har debatterats flitigt mellan majoriteten och oppositionen. Efter votering vann majoritetens förslag med 25-23, vilket innebär att följande står på valsedlarna:

Ett öppnande av de nedlagda äldreboendena Hultgården/Charlottagården i Misterhult, skulle leda till kostnader för kommunen som motsvarar en skattehöjning om 25 öre per intjänade 100 kronor.

Vill du att äldreboendena Hultgården/Charlottagården i Misterhult öppnas?

Du kommer kunna rösta på följande alternativ:

  • Ja
  • Nej
  • Avstår
Ska Hultgården öppnas igen, det är frågan som ska avgöras i Folkomröstningen. Arkivfoto: Peter A Rosén

FAKTA / FOLKOMRÖSTNINGEN

Hur får jag mitt röstkort? Du får ditt röstkort på posten ungefär två veckor innan folkomröstningen, runt den 25 oktober. Om du inte fått något röstkort så behöver du kontakta kommunens valkansli.

Hur förtidsröstar jag? Oskarshamns kommun erbjuder förtidsröstning från 27 oktober till och med 5 november i Kulturhuset. Att förtidsrösta blir också möjligt lördagen den 6 november klockan 10–14 i Misterhults skola och Bockaraskolan.

Hur röstar jag på plats? Vilket omröstningslokal du ska rösta i står på ditt röstkort som du får på posten cirka två veckor innan folkomröstningen. Lokalerna är öppna klockan 08–20 på omröstningsdagen den 7 november.

Vad gör jag om jag inte kan rösta? Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en omröstningslokal finns två möjligheter för dig att rösta. Antingen kan du rösta med bud eller med hjälp av ambulerande röstmottagare.

Vem är röstberättigad? Rösträtt vid kommunal folkomröstning har den som är folkbokförd i kommunen, senast på dagen för folkomröstningen fyller 18 år och är medborgare i Sverige, i EU, Island eller Norge samt varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före dagen för folkomröstningen.

Öppettider för förtidsröstning, lista på vallokaler samt mer utförlig information hittar du på www.oskarshamn.se/folkomrostning

Grafik: Oskarshamns kommun

Dela gärna artikeln: