Förälder i Oskarshamn: “Oerhört farligt”

2020-06-17 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Tänk på olycksrisken och förbättra säkerheten längs med Långelid i Oskarshamn.

Det önskemålet framför en privatperson i ett medborgarförslag som har skickats in till Oskarshamns kommun.

Långelid är namnet på vägen som går upp mot Hycklinge.

Personen som har skrivit medborgarförslaget påpekar att Långelid är en hårt trafikerad väg – framför allt med personbilar, men även tunga fordon som timmerbilar, lastbilar, traktorer och hästtransporter kör här, påpekar personen ifråga.

”Längs Långelid finns flera verksamheter inom kommunal barnomsorg, Rödsleskolan samt Långelids förskola.”

”Då barnomsorgen har flera verksamheter längs vägen, är det aktivitet och barn i rörelse hela dagarna längs vägen. Barn har mycket spring i benen, är nyfikna och har inte alltid samma säkerhetstänk som vuxna.”

“Vägen är väldigt smal”

”Att boende längs Långelid går eller cyklar längs vägen samtidigt som det är mycket trafik på vägen, är väldigt farligt om någon vinglar till eller ramlar ut i vägen. Boende på Lidkroken behöver dessutom korsa vägen, vilket är oerhört farligt.”

”Vägen är väldigt smal och det är stora problem att mötas två fordon samtidigt som det går eller cyklar personer på kanterna. Är det dessutom tunga fordon som möts, utgör det en stor fara för exempelvis barngrupper som går längs vägen”, skriver personen, som konstaterar att hastighetsbegränsningen på vägen ligger på 40 respektive 70 kilometer i timmen.

”Att köra 40 km/h utanför skola och förskola är alldeles för hög hastighet, då man måste vara beredd på snabba inbromsningar. Höga hastigheter ökar risken för att man inte hinner bromsa om ett barn springer över vägen.”

“Stor fara”

”Turister och motionärer, som oftast färdas i grupp, tar upp en stor del av vägen, vilket också utgör en stor fara om de möter fordon över ett krön, där föraren har dålig sikt. Boende som backar eller kör ut från sina uppfarter är också en fara, då de kör ut rakt i körbanan och risken för en kollision med fordon som kommer i hög hastighet är stor. Även barn som cyklar förbi uppfarterna kan komma i hög fart och har föraren dålig sikt från uppfarten behövs inte hög hastighet för att en olycka ska bli förödande”, skriver personen, som påpekar att vägen är dåligt underhållen och att den saknar farthinder, övergångsställen, mittlinjer samt gång- och cykelväg.

”Sommartid växer högt gräs i vägrenen och vintertid ligger snöhögar och gör vägen ännu smalare för alla att dela på.”

”Fordon kör långt över hastighetsbegränsningarna, som borde sänkas markant”, skriver personen.

“Håller andan”

”Vi som bor längs Långelid håller andan varje morgon när vi släpper iväg våra barn till skolan och med en klump i magen hör vi hur timmerbilar, hästtransporter och långtradare susar förbi utan att lätta på gasen.”

Personen berättar att föräldrarna i området dagligen säger till sina barn att se sig för, och titta åt både höger och vänster när de korsar vägen – och att de ska cykla försiktigt på kanten.

”Men om inte förarna som kör längs Långelid tar ansvar, hjälper inte väluppfostrade barn.”

”Området kring Hycklinge Hage, SOK Viljan och Ostkustleden är oerhört populära och det måste vara säkert för fotgängare, cyklister, motionärer och turister att ta sig till dessa vackra områden som vi har i kommunen. Visst vill vi främja friluftslivet i dessa tider? Vägen är dessutom en del av Cykelspåret och Sverigeleden. Och Oskarshamns kommun borde väl ha krav på sig angående tillgänglighet och säkerhet?”

“Ta ansvar”

”Nu måste Oskarshamns kommun ta ansvar och göra Långelied säkert, för både vuxna och barn!”

Personen ifråga föreslår att hastighetskontroller ska genomföras längs med Långelid – och att hastigheten ska sänkas från 40 till 30 utanför skolan och förskolan, och från 70 till 40 på den resterande delen av sträckan upp till Hycklinge gård.

Personen ifråga vill även ha farthinder, framför allt utanför förskolan, skolan och fotbollsplanen.

Ett önskemål om en gång- och cykelväg framförs också – samt att mittlinjer målas på vägen.

Långelid. FOTO: PETER A ROSÉN
Långelid.