Förälder i Påskallavik: ”Helt galet”

Förälder i Påskallavik: ”Helt galet”

2020-05-15 Av av Peter A Rosén

PÅSKALLAVIK

”Jag som förälder i Påskallavik kan inte blunda för detta stora problem som finns i Påskallaviks skola nu.”

Så står det i ett e-postmeddelande som har skickats till bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S).

Påskallaviksföräldern fortsätter så här: 

”Kan du förklara hur ni tänker få plats med alla barn som går i skolan nu?  Stora klasser som kräver delade grupper, som innebär två klassrum. Till hösten kommer det upp en grupp på 29 personer, helt galet! Finns det plats? Blir det kvalitet på undervisning, med mera? En snabb lösning borde ni ju kunna fixa till. Baracker är en lösning.”

”Ni kan inte längre blunda för detta. Ta tag i problemet.”

Anton Sejnehed svarar på följande sätt:

”Vi har just nu en situation där vi blir fler invånare i kommunen vilket också innebär fler barn och elever. Att vi blir fler är positivt, men det innebär också utmaningar och att vi måste göra saker annorlunda mot hur vi har gjort tidigare.”

”Flytta till andra lokaler”

”När bildningsnämndens arbetsutskott har sitt sammanträde den 27 maj är min förhoppning att ett beslut ska kunna tas om att bibliotekets nuvarande lokaler ska ställas om till att bli lokaler för förskola och skola. Inledningsvis kommer lokalerna i sådana fall att från och med hösten 2020 vara förskola. Lokalerna är sedan tänkta att kunna användas till förskola respektive skola beroende på var behovet finns. Biblioteket kommer i sådana falla att flytta till andra lokaler.”

”Det är min övertygelse att de barn som lämnar förskolan i vår och börjar förskoleklass i höst fortsatt kommer att mötas av en verksamhet med god kvalitet. Gruppens storlek kommer dock innebära att vi får planera mer utifrån storlek och vilka aktiviteter vi gör i vilket sammanhang, samt hur vi kan nyttja både inne- och uterummet. På samma sätt är jag övertygad om att nuvarande elever på skolan fortsatt efter sommarlovet kommer att mötas av en verksamhet med god kvalitet.”

”Det pågår också en dialog om hur behovet ser ut för Påskallaviks skola inför läsåret 2021/2022 och hur vi ska organisera verksamheten då, samt i vilka lokaler. Vi återkommer med information till föräldrar och vårdnadshavare när vi vet mer”, skriver Anton Sejnehed i sitt svar.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Skolan i Påskallavik. FOTO: PETER A ROSÉN
Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn