Företag i Oskarshamns kommun kan få hjälp och stöd av Atrinova

Företag i Oskarshamns kommun kan få hjälp och stöd av Atrinova

2020-03-25 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Atrinova i Oskarshamn erbjuder hjälp och stöd till företag under den pågående coronakrisen.

”Att leda ett företag är alltid en utmaning men få hade nog kunnat gissa hur stora direkta effekter spridningen av coronaviruset skulle ge inom näringslivet. Många företagare känner sig ensamma i en mycket tuff situation där det krävs mängder med operativa beslut, ofta under hård press med oroliga medarbetare, kunder och en förvirrad omgivning”, skriver Atrinova i ett pressmeddelande.

”En rad åtgärder görs för att stötta företag i dessa utsatta tider. Samlad information kring vilka stöd och lagändringar som du bör känna till som företagare med anledning av coronaviruset kan du hitta på verksamt.se.

Samtalspartner

”Behöver du en neutral samtalspartner och ett bollplank för att diskutera tankar och idéer så kontakta oss gärna. Vi följer noga utvecklingen och följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer. Vi prioriterar digitala möten och telefonsamtal och vid eventuella fysiska möten ska alla känna sig trygga med att nödvändiga försiktighetsåtgärder är vidtagna.”

”Vi vill också uppmana alla att gemensamt göra det vi kan för att stötta våra företag att stå starka när pandemin är över. Vi får heller inte glömma att även i de mest utmanande tiderna finns det möjligheter, som vi får identifiera längs vägen med gemensamma krafter”, skriver Atrinova i pressmeddelandet.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Företagare i Oskarshamns kommun kan få hjälp och stöd av Atrinova. FOTO: FREEPIK