Företaget Blykalla som utvecklar en ny typ av små modulära kärnkraftsreaktorer etablerar sig i Oskarshamn

Företaget Blykalla som utvecklar en ny typ av små modulära kärnkraftsreaktorer etablerar sig i Oskarshamn

2022-06-28 Av av Oskarshamns-Nytt



OSKARSHAMN

”Nu etablerar sig företaget Blykalla i Oskarshamn”, skriver Atrinova i ett pressmeddelande på tisdagen.

”Företaget utvecklar en ny typ av små modulära kärnkraftsreaktorer som kan masstillverkas på fabrik för att sedan monteras på den plats där de ska bidra till fossilfri och hållbar energiproduktion. Blykalla är ett spinoff-företag från forskning vid KTH där grundarna har forskat på blykylda kärnkraftreaktorer sedan 1996. Att företaget nu flyttar sitt säte till Oskarshamn är bland annat en effekt av långsiktigt samarbete mellan KTH, det lokala näringslivet och Atrinova med flera. I Oskarshamn arbetar man för att ta fram en eldriven testanläggning som planeras vara i drift under 2024 och utifrån testerna kan sedan nukleär demonstrationsanläggning byggas”, skriver Atrinova.

”Oerhört glada”

”Blykalla är oerhört glada att kunna etablera företaget i Oskarshamn, en kommun med stolta kärnkraftstraditioner där vi nu i samarbete med OKG och Uniper kommer att arbeta med att utveckla och revolutionera kärnkraftsindustrin. Våra planer omfattar uppförande av en reaktorfabrik i kommunen för serieproduktion av blykylda kärnkraftsreaktorer, som skall kunna installeras på OKG och exporteras till andra länder. Vi är tacksamma för att ta del av Atrinovas och Novas starka nätverk och känner verkligen hur varmt välkomna vi är i kommunen”, säger Janne Wallenius, Blykalla

”Det är oerhört spännande att få vara en del i och följa utvecklingen av framtidens kärnkraft”, säger Katharina Hultgren, verksamhetsledare Atrinova.

”Tekniken som utvecklas kan bli en viktig pusselbit att lösa utmaningarna med tillgång till fossilfri el samtidigt som stabil och säker energitillgång kan garanteras till både befintligt och framtida näringsliv.”

Foto: Blykalla

Dela gärna artikeln: