Forskare om Sveriges coronainställning: ”De bäst anpassade överlever”

Forskare om Sveriges coronainställning: ”De bäst anpassade överlever”

2020-04-22 Av av Peter A Rosén


SVERIGE

”I Sverige och Italien har det funnits en socialdarwinistisk inställning att de bäst anpassade skulle överleva de svagare.”

Det säger den italienske professorn Roberto Esposito till Svenska Dagbladet, SvD.

”Härifrån till tanken att dessa liv kan offras är steget kort”, säger han till SvD.

Roberto Esposito är en känd professor i teoretisk filosofi. Han har under en längre tid utforskat förhållandet mellan individ och samhälle, vilket är en fråga som har aktualiserats under den pågående coronakrisen.

SvD ställer, bland annat, följande fråga till honom:

”Det ter sig som om det, åtminstone i Sverige, förekommit en viss cynism i påståendena att bara äldre och sjuka skulle dö av corona. Hur har man talat om detta i Italien? Finns det spår av socialdarwinism i detta?”

”Även i Italien har det förkommit, och det är lika motbjudande här, åtminstone innan det stod klart att viruset angriper vissa yngre. Man accepterade de äldres död som en sorts räddning för dem som inte är gamla. Detta bidrog till att många yngre under den första tiden inte skyddade sig, utan fortsatte att gå till barer, fester och sportevenemang.”

”Jag instämmer i att det finns en viss socialdarwinism i den här inställningen, som förekommit i Sverige sedan början av 1900-talet, enligt vilken de bäst anpassade skulle överleva de svagare. Härifrån till tanken att dessa senares liv kan offras är steget kort”, svarar Roberto Esposito.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO: FREEPIK