Förslag: Dra ned på antalet ledamöter i fullmäktige i Högsby kommun

Förslag: Dra ned på antalet ledamöter i fullmäktige i Högsby kommun

2021-10-07 Av av Peter A Rosén

HÖGSBY

Det finns ett förslag om att dra ned på antalet fullmäktigeledamöter i Högsby kommun – från 35 till 29.

Bakom förslaget finns en parlamentarisk grupp, med representanter från varje fullmäktigeparti.

”Vi har tittat på hur många fullmäktigeledamöter som man brukar ha i en kommun med vår storlek. Vi kan då konstatera att Högsby kommun ligger ganska högt”

STIHNA JOHANSSON EVERTSSON (C), KOMMUNALRÅD I HÖGSBY KOMMUN

– Vi har tittat på hur många fullmäktigeledamöter som man brukar ha i en kommun med vår storlek. Vi kan då konstatera att Högsby kommun ligger ganska högt, säger kommunalrådet Stihna Johansson Evertsson efter veckans sammanträde i kommunledningsutskottet (KLU).

Kommunalrådet Stihna Johansson Evertsson (C). Arkivfoto: Peter A Rosén

Det finns alltid en fara med en eventuell känsla av att demokratin avlövas, konstaterar hon.

– Men man kan ha så få som 21 ledamöter i en fullmäktigeförsamling. Sett till hur många invånare Högsby kommun har, så är det kanske inte motiverat att ha fler – men vi tycker ändå att det är viktigt att ha med så många som möjligt. Vi vill ha en så bra demokratisk grund som möjligt.

”Det är klart att färre ledamöter drabbar mindre partier. Det är också en viktig aspekt”

– Det är klart att färre ledamöter drabbar mindre partier. Det är också en aspekt. Nu är det upp till varje partigrupp att säga sitt. Sedan lyfter vi upp det på novembermötet med svar från partigrupperna, säger Stihna Johansson Evertsson.

Den parlamentariska gruppen har även tittat på arvoderingsfrågan. Det som sticker ut mest bland de föreslagna förändringarna är oppositionsrådets tjänstgöringsgrad – där det finns ett förslag om att höja den från 20 till 40 procent (från en till två dagar per vecka, och faktum är att tjänstgöringsgraden låg på 40 procent under en kortare period för en tid sedan).

Och den som är viceordförande i ett utskott ska få omkring hälften av det som utskottsordföranden får i arvode, enligt förslaget.

Oppositionsrådet Jonas Erlandsson (S). Arkivfoto: Peter A Rosén
Dela gärna artikeln: