FÖRSLAG GODKÄNT: Här kan Oskarshamn få tre nya butiker

FÖRSLAG GODKÄNT: Här kan Oskarshamn få tre nya butiker

2023-01-25 0 av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Oskarshamn kan få tre nya butiker.

Det är företaget Proveloper AB som vill uppföra upp till tre stycken butiker/verksamheter på fastigheten Blåbäret 15, som ligger granne med Preem-macken (bilden) och Bilcenter vid rondellen Åsavägen/Södra Fabriksgatan.

På tisdagen godkändes markanvisningsavtalsförslaget av politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Det innebär att företaget i fråga har ensamrätt att, under en tolvmånadersperiod, förhandla med kommunen om köp och övriga villkor när det gäller exploatering av fastigheten.

Den är, sedan tidigare, packad och grovterrasserad med sprängstensfyllning – och en infartsrättighet finns, från Södra Fabriksgatan.

Detaljplanen tillåter detaljhandel.

Fastigheten är fri från markföroreningar.

Kommunen ska godkänna valet av butik/butiker/verksamheter innan köpeavtalet tecknas.

Köpeskillingen är tidigare fastställd till 800 kronor per kvadratmeter, vilket innebär att prislappen landar på knappt 2, 4 miljoner kronor.

Anslutningsavgift för vatten och avlopp tillkommer.

Vilken typ av butiker kan bli aktuella på platsen i fråga?

”Det är inte bestämt än. Företaget har ett år på sig att arbeta fram en eller fler lämpliga verksamheter/butiker för platsen”, skriver Göran Landenius, mark- och exploateringsstrateg i Oskarshamns kommun, i ett svar via e-post.

Arkivfoto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln: