Förslag: Här ska den nya skolan i Oskarshamn ligga

Förslag: Här ska den nya skolan i Oskarshamn ligga

2021-11-17 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Den politiska majoriteten i bildningsnämnden vill att den nya skolan ska byggas vid Länsmansängen i Oskarshamn. Centerpartiet anser att Havslätt är den bästa platsen.

Frågan diskuterades på onsdagens nämndsammanträde.

Initialt tittade bildningsförvaltningen på fyra presumtiva platser – Bomansfastigheten i hamnområdet, repslagarhuset, Länsmansängen och Havslätt.

I utredningen konstaterar tjänstemännen att det inte är aktuellt att gå vidare med repslagarhuset och Bomans, på grund av att placeringarna i fråga är dåliga. De tillgängliga ytorna är för små, konstaterar man bland annat.

Därmed återstår alternativen Länsmansängen och Havslätt.

Magnus Larsson (C), andre vice ordförande i bildningsnämnden, betonar att utredningen tydligt visar att Havslätt är den bästa platsen.

Magnus Larsson (C), andre vice ordförande i bildningsnämnden i Oskarshamns kommun. Arkivfoto: Peter A Rosén

”Jag kan faktiskt inte förstå hur en majoritet kan landa i ett annat beslut”

MAGNUS LARSSON (C), ANDRE VICE ORDFÖRANDE I BILDNINGSNÄMNDEN

– Jag kan faktiskt inte förstå hur en majoritet kan landa i ett annat beslut. Förutom att alternativet Havslätt erbjuder fantastiska möjligheter när det gäller att vara nära naturen under skoldagen, så ligger Havslätt centralt i det förväntade upptagningsområdet – inte minst för de allra yngsta eleverna, säger han.

Centerpartisterna undrar om det över huvud taget är möjligt att bygga vid Länsmansängen.

”Markförhållandena är oklara – men vi vet att området är väldigt sankt och att den genomförda naturvärdesinventeringen visar på väldigt höga naturvärden i stora delar av området. Dessa delar riskerar att kraftigt fördröja och fördyra projektet och kanske till och med stjälpa det”, skriver partiet i ett pressmeddelande.

”För oss är det självklart att se till de yngsta barnens förutsättningar”

MAGNUS LARSSON

”I stället för att titta på de yngre barnens förutsättningar, så väljer majoriteten i nämnden att utgå från de äldre barnen. Vi kan också jämföra avstånden med kommunens skolskjutsreglemente, där reglementet slår fast att en elev i årskurserna 7–9, som bor inom fem kilometer från skolan, ej har rätt till skolskjuts. En radie på fem kilometer runt Havslätt visar att i princip hela staden ryms inom det området. Gränsen på fem kilometer gäller som bekant även på landsbygden”, skriver Centerpartiet.

– Man kan fråga sig varför en majoritet i nämnden anser att 15-16-åringar inne i Oskarshamn är sämre lämpade att ta sig till en skola på någon kilometer än motsvarande elever på landsbygden. Dessutom på betydligt mer trafiksäkra och upplysta vägar jämfört med dem som finns på landsbygden, säger Magnus Larsson.

– För oss är det självklart att se till de yngsta barnens förutsättningar och när vi väger in samtliga aspekter så är Havslätt det enda tänkbara alternativet, tillägger han.

Frågan avgörs i fullmäktigeförsamlingen.

Foto: Freepik (översta bilden)

Dela gärna artikeln: