Förslag: Lägg utegymmet i Kristdala på Dämmen

Förslag: Lägg utegymmet i Kristdala på Dämmen

2020-04-28 Av av Peter A Rosén

Annons: Smålandshamnar

KRISTDALA

Att lägga ett utegym i närheten av bostadshus, vid starten på motionsslingan i Kristdala, är ingen bra idé.

Dämmen, däremot, är en optimal plats.

Den åsikten lyfter ett antal grannar till motionsslingan fram i ett protestbrev till Oskarshamns kommun.

De vill följaktligen inte ha något utegym vid motionsslingan på Dalkroken.

Grannarna svarar på ett informationsbrev som de har fått från kommunens fritidskontor i utegymsfrågan.

Vår tidning har tidigare berättat att kommunen har en förhoppning om att kunna bygga gymmet vid starten på motionsslingan i Kristdala.

Markägaren har gett grönt ljus – men problemet är att det bara är 10–12 meter till de två närmsta tomtgränserna. En av de berörda fastighetsägarna hörde snabbt av sig till kommunen och påtalade det olämpliga i att anlägga ett utegym på den aktuella platsen.

Grannarna utvecklar kritiken i brevet till kommunen:

”Vi har våra uteplatser i den riktningen och även våra sovrum. Vi anser att utegymmet kommer att bli störande och inkräkta på vår integritet. Dalkroken är ett lugnt villaområde med en hastighetsbegränsning på 30 km/h, på grund av att förskolan ligger vid gatan. Det finns också flera barnfamiljer utefter gatan. Här ska vara så lite trafik som möjligt”, skriver de.

”På inget annat ställe i kommunen har utegym placerats så nära bebodda fastigheter. Förutsättningarna för placering av utegymmet vid motionsspåret skiljer sig mellan orterna. Enligt mätningar på Google Maps, så är det över 300 meter fågelvägen till närmaste fastighet vid Havslätt och cirka 100 meter till närmaste granne i Påskallavik”, fortsätter de.

”Vi vill vara lyhörda”

– Det är klart att vi vill vara lyhörda i processen. Men faktum är att vi brukar lägga utegymmen i anslutning till starten på motionsspåren. Och det har varit ett framgångsrikt koncept på andra orter i kommunen. Vi får se var vi landar i Kristdala, sa kommunens anläggningschef Olof Eriksson till Oskarshamns-Nytt för drygt en vecka sedan.

”Vid kontakt med samhällsföreningen blev förvåningen stor över fritidskontorets agerande, med tanke på att de i mitten av oktober 2019 informerade fritidschefen, landsbygdsutvecklaren och bildningsnämndens ordförande via e-post om att vi boende, liksom föreningslivet, inte vill ha utegym placerade i bostadsområden. Samhällsföreningen har antagit en lokal utvecklingsplan tillsammans med föreningslivet i Kristdala, för att fortsätta utveckla Dämmen till en allaktivitetsyta. Fritidskontoret är väl insatt i denna plan”, skriver grannarna i brevet till kommunen.

”På Dämmen har redan iordningsställts en stor asfalterad yta, boulebanor, en mindre skatepark, pulkabacke och cykelcrossbana. Det planeras nu vidare för multisportrink, grillplatser, gungställningar, bänkar, med mera. Allaktivitetsytan blir på så sätt en plats för alla åldrar och vi tycker precis som övriga i samhället att utegymmet har sin naturliga placering där.”

”Motionsslingan används idag nästan dagligen till förskolans och skolans friluftsaktiviteter, promenerande samhällsbor samt folk som rastar hunden. Det plockas också en och annan vårblomma på den föreslagna platsen. Det är endast en handfull personer som löptränar.”

”Utveckla Dämmen”

”Vi föreslår att fritidskontoret istället samarbetar med samhällsföreningen och det lokala föreningslivet, accepterar den framtagna lokala utvecklingsplanen och på så sätt stöttar hela Kristdala i strävan att utveckla Dämmen”, skriver grannarna.

Oskarshamns-Nytt ställde följande frågor till Olof Eriksson under intervjun för drygt en vecka sedan:

Samhällsföreningen har tidigare sagt att den vill ha utegymmet i anslutning till den övriga spontanidrottsverksamheten på Dämmen. Hur ser ni på det?

– Vi har fått i uppdrag att bygga utegym i Figeholm och Kristdala i år. Och vi brukar lägga dem vid motionsspåren – men vi har inte tagit något beslut om den exakta placeringen i Kristdala.

Kan ni inte lägga utegymmet längre in i skogen, längs med motionsspåret i Kristdala?

– Jo, det är ett alternativ som vi får kika på.

– I och med det här med covid-19, så har det blivit ännu angelägnare att skapa utomhusanläggningar – men som det ser ut nu, så kommer inte Kristdala att ha något utegym innan sommaren. Det kommer snarare att bli innan årsskiftet, sa Olof Eriksson.

Fakta/ Spontanidrott på Dämmen

På Dämmen i Kristdala finns det en spontanidrottsplats, med timerstyrd belysning, som är öppen året runt. Här finns det en dirtbana för cykel, åtta boulebanor och en mindre skatepark – samt basketkorg och utomhusmål. På vintrarna spolar samhällsföreningen upp isbanor för hockeyspel och fri skridskoåkning. I hagen intill asfaltsytan finns det en pulkabacke på vintrarna.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Dämmen i Kristdala. FOTO: PETER A ROSÉN
Dela gärna artikeln: