Förslag: Räddningstjänsten i Kristdala dras ned från totalt 20 platser till 12 nästa år

2020-05-20 0 av Peter A Rosén

KRISTDALA

I en riskanalys, som fortfarande klassas som arbetsmaterial, är förslaget, enligt uppgifter till vår tidning, att räddningstjänsten i Kristdala ska dras ned till totalt tolv personer – med en arbetsledare och två brandmän i varje skiftlag.

I dag har räddningstjänsten i Kristdala sammanlagt 20 platser.

Oskarshamns-Nytt har begärt ut riskanalysen, men inte fått ut den, med hänvisning till att det alltjämt är ett arbetsmaterial. En källa med god insyn, som har läst materialet, berättar att förändringarna ska gälla från och med nästa år, 2021, om man väljer att gå vidare med förslaget.

Med en sådan grundbemanning kan man inte genomföra några rökdykningsinsatser. Vid rökdykning måste man ha minst ett befäl och fyra brandmän i ett skiftlag.

Politikerna bestämmer

Vid större händelser, som brand i byggnad, ska man, enligt förslaget, förlita sig på något som kallas för fri inryckning. Det innebär således att tillräckligt många brandmän kommer att rycka ut, om man har tur.

Räddningstjänsten i Oskarshamn ska också hjälpa till vid behov. Men det tar minst 20 minuter mellan Kristdala och Oskarshamn och rör det sig om en brand i ett hus eller i en lägenhet, så är det för sent att genomföra en rökdykning när hjälpen från Oskarshamn kommer fram.

Det här är dock ett stort förändringsförslag och då är det de styrande politikerna som måste ta ett eventuellt beslut.

Tillfälligt eller permanent?

Till vår tidning har kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S) och kommunens förvaltningschef Morgan Olsson sagt att det bara finns planer på en tillfällig neddragning, över semestrarna i sommar. Därefter ska man göra en utvärdering. Det sa Morgan Olsson till vår tidning idag. Han sa också att räddningschefen Jonas Neldemyrs riskanalys gäller för nästkommande mandatperiod (nästa val är 2022).

Det stämmer inte med uppgifterna som vår tidning har fått i dag. Där gäller förslaget från och med 2021.

Det återstår att se vad som händer om förslaget läggs i papperskorgen eller om det läggs fram på politikernas bord i höst.

Brandmännen i Kristdala har tidigare understrukit att räddningsstyrkan i samhället är viktig för hela Oskarshamns kommun. Vid större händelser på andra platser är styrkan i Kristdala med och hjälper till. Den hjälper även räddningstjänsten i Hultsfreds kommun. När det gäller vissa adresser i Hultsfreds kommun, så är det närmre till Kristdala än Hultsfred.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO: PETER A ROSÉN