Förslaget: BUN i Mönsterås kommun får ytterligare 2,9 miljoner kronor

Förslaget: BUN i Mönsterås kommun får ytterligare 2,9 miljoner kronor

2021-11-24 Av av Peter A Rosén

MÖNSTERÅS

Barn- och utbildningsnämnden i Mönsterås kommun får ytterligare 2,9 miljoner kronor nästa år.

Det berättar kommunalrådet Anders Johansson (C) efter veckans budgetberedning.

”Det går fortsatt bra för kommunen”

ANDERS JOHANSSON (C), KOMMUNALRÅD I MÖNSTERÅS KOMMUN

– Budgeten lägger vi i juni – men det går fortsatt bra för kommunen. Vi hade ett bra skatteunderlag även i juni, då vi lade budgeten, och nu ser det ännu bättre ut. Det innebär att det finns utrymme för några satsningar till. Och vi lägger den stora satsningen på barn- och utbildningsnämnden, som har signalerat att den har svårt att klara sitt beting för 2022. Inom majoriteten anslår vi därför ytterligare 2,9 miljoner kronor, säger han.

”Säkerställa stödet”

– Vi gör det för att behålla och säkerställa kvaliteten i skolan – och framför allt för att säkerställa stödet till barn med särskilda behov. I junibudgeten tillförde vi 1 miljon kronor till barn- och utbildningsnämnden. Nu tillför vi 2,9 miljoner kronor till.

– Sedan har vi socialnämnden. I junibudgeten genomförde vi krafttag och tillförde 11,2 miljoner kronor. Nu följer vi upp det med två projekt. Vi går under 2022 in med 1 miljon kronor till ett projekt på ett av våra äldreboenden där vi ska öka bemanningen, i syfte att minska sjuktalen och vikariekostnaderna. Här har personalen varit med och tagit initiativ till att hitta en lösning. Det är ett bra initiativ och vi ser att en del av det projektet kan finansieras med externa medel. Vi söker statliga medel.

De höga sjuktalen är dyra, konstaterar Anders Johansson.

”Vi måste tänka på vår personal”

ANDERS JOHANSSON

– De kostar oss mycket pengar. Och vi måste tänka på vår personal. De jobbar under ett hårt tryck. Det är viktigt att vi får en så stabil personalsituation som möjligt – det är viktigt även för brukarna.

Anders Johansson (C), kommunalråd i Mönsterås kommun. Arkivfoto: Peter A Rosén

– Sedan får socialnämnden ytterligare 200 000 kronor. Det handlar om ett uppdrag i budgeten, där vi har skrivit att alla förvaltningar ska gå över till fossilfria bränslen i sina fordon. Det är socialförvaltningen som har merparten av våra bilar. Fossilfria bränslen är i allmänhet inte en dyrare lösning – eftersom det finns skattefördelar med de här fordonen. Men det kräver en del jobb att gå över – och vi behöver få upp laddställen. Biogasen är en stor del i detta. Och en del kommer att vara elbilar. Socialnämnden får i uppdrag att gå i spetsen för konverteringen till fossilfria bränslen.

Kultur- och fritidsnämnden får 200 000 kronor, berättar Anders Johansson.

– Det är för att vi ska kunna behålla den flyttbara isbanan som har cirkulerat i kommunen. Den är bra. Den har cirkulerat mellan de mindre orterna – och vi tycker att det är viktigt. Vi lägger pengar på detta för att undvika en avveckling – sedan får vi se hur vi gör framöver, om vi ska ha den på någon av orterna eller om vi ska fortsätta med alterneringen.

100 000 kronor går till tekniska förvaltningen i majoritetens förslag.

– Det är för ökade städytor.

Öronmärker pengar

– Vi reserverar dessutom en post på 1,9 miljoner kronor. Dem lägger vi under kommunledningsförvaltningen, säger Anders Johansson, som berättar att de är öronmärkta för stigande elpriser.

– Elkostnaderna för oss ligger under tekniska förvaltningen – och med tanke på elprisutvecklingen, så är vi oroliga. Det är inte rimligt att tekniska ska ta eventuella ökade elkostnader inom sin verksamhet. Vi måste reservera pengar för detta.

– När vi summerar ihop allt detta, så har vi ett budgeterat resultat på 5,1 miljoner kronor (plusresultat). Det är fortfarande under vårt resultatmål. Detta är 0,5 procent, ungefär, och det ska vara 1 procent, enligt vårt budgetmål. Vi gör detta för att vi ser att det finns behov – men vi säger också att vi måste ha ett resultat. Vi har goda tider nu – det är inte så länge sedan vi brottades med låga resultat. Vi har hål att stoppa i sedan tidigare.

”Vi måste samla i ladorna under de goda åren”

ANDERS JOHANSSON

– Vi måste samla i ladorna under de goda åren. Vi behöver ha med oss ett resultat till de utmaningar som säkert kommer så småningom. Och vi har goda förhoppningar om att resultatet ska bli bättre.

Allt detta är majoritetens förslag (Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna).

– Vi ska ha ytterligare något möte och ta emot oppositionens synpunkter, så får vi se om vi väver in något därifrån, säger Anders Johansson.

”I dag ser vi en oroande trend, där våra medborgare väljer skolgång i andra kommuner”

ROBERT RAPAKKO (S), OPPOSITIONSRÅD I MÖNSTERÅS KOMMUN

Oppositionsrådet Robert Rapakko (S) berättar att Socialdemokraterna vill satsa på skolan.

– Både i form av lokaler och pedagogiskt stöd. I dag ser vi en oroande trend, där våra medborgare väljer skolgång i andra kommuner. Det genererar en negativ kostnadsutveckling och kan på sikt utarma våra resurser. Vi behöver analysera orsakerna – men vi behöver också genomföra kraftfulla åtgärder. Våra skolor ska vara det bästa alternativet och vi yrkar på en tilldelning på 4,5 miljoner kronor i budgetram. Där ska också satsningen på sommarkort för ungdomar, omfattande 500 000 kronor, inrymmas, säger han.

Robert Rapakko (S), oppositionsråd i Mönsterås kommun. Arkivfoto: Peter A Rosén

”Förtjänstfullt”

– Socialnämnden jobbar förtjänstfullt med att hitta fungerande ekonomisk styrning. Många av de föreslagna åtgärderna ser ut att bära frukt. Det finns också delar där vi från Socialdemokraterna inte riktigt ser de ekonomiska möjligheterna som trovärdiga – träffpunkterna, exempelvis. Vi ser att åtgärder för att minska övertid och sjukskrivningar är prioriterade och där är ökad grundbemanning ett verktyg som bevisligen gett effekt. Vi yrkar på en tilldelning på 3,5 miljoner kronor i utökad ram, säger Robert Rapakko.

Socialdemokraterna vill också ge kultur- och fritidsnämnden en utökad budgetram på 300 000 kronor.

– Besparingar ska genomföras när nytta och effektivisering finns att vinna. I fallet med besparingskravet på kultur- och fritidsförvaltningen finner vi inte att den nyttan och vinsten finns. Med de generösa budgetförutsättningar som nu finns för 2022, så ser vi att en utökning av rambudgeten för kultur- och fritidsnämnden med 300 000 kronor är rätt väg att gå.

”Blomstermåla behöver särskilda prioriteringar inom bland annat skola, utvecklingsprojekt och samhällsbyggande”

ROBERT RAPAKKO

Socialdemokraterna vill även se en direkt utveckling av Blomstermåla tätort under 2022.

– För oss är det en ort som nu har störst behov av genomgripande omställning och utveckling. Regeringen har tillsett att vi får 3,6 miljoner kronor till vår kommun för särskilda utmaningar. Där ser vi att Blomstermåla behöver särskilda prioriteringar inom bland annat skola, utvecklingsprojekt och samhällsbyggande. Då posten inte finns med i utrymmet, men pengarna ändå finns, blir det en udda fråga. Vi avsätter där 1,5 miljoner kronor under kommunledning, säger Robert Rapakko.

Foto: Freepik (översta bilden)

Dela gärna artikeln: