Första elpriskompensationen har betalats ut till elbolagen men stödet kan dröja för elkunderna

Första elpriskompensationen har betalats ut till elbolagen men stödet kan dröja för elkunderna

2022-03-17 Av av Annicka Gunnarsson

EKONOMI

Under onsdagen har Kammarkollegiet betalat ut drygt tre miljarder kronor till elva av landets 160 elbolag. Ytterligare sex ansökningar har inkommit men det är fortfarande många elbolag som inte begärt utbetalning av elpriskompensationen vilket medför att ersättningen till hushållen kan dröja.

I ett pressmeddelande från energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar på torsdagen framgår att Kammarkollegiet har betalat ut drygt tre miljarder kronor till de första elbolagen, som nu kan börja förbereda utbetalningarna till hushållen. De första utbetalningarna till hushållen görs under april.

– Det är väldigt bra att det har gått så snabbt för staten att betala ut kompensationen till elbolagen, så att bolagen i sin tur snabbt kan få ut ersättningen till hushållen. Det är viktigt i dessa tider när många människor drabbas hårt av de höga energipriserna, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Oklart när hushållen får sitt stöd

Den 16 mars 2022 betalade Kammarkollegiet ut drygt tre miljarder kronor till elva av landets elbolag, bland andra Ellevio och E.ON som får 1,2 miljarder respektive 1,7 miljarder. Kammarkollegiet har fått in ytterligare sex ansökningar från elbolag som har handlagts under dagen i dag.

Närmare 90 procent av elbolagen har ännu inte sökt elpriskompensation från Kammarkollegiet men de elbolag som fått elpriskompensation kan börja förbereda utbetalningarna till hushållen. De första utbetalningarna bör komma hushållen till del under april månad.

Definitiv tidpunkt då varje hushåll får sitt stöd beror dock dels på hur elnätsbolaget valt att hantera förmedling av stöd, dels med vilka intervall kunden får sina räkningar, t.ex. månadsvist eller kvartalsvist.

FAKTA / ELPRISKOMPENSATION

Det finns omkring 160 elnätsbolag, deras befintliga system för att återbetala pengar ser olika ut. Elnätbolaget kan till exempel antingen göra en utbetalning till kunden eller kreditera nästkommande faktura med motsvarande belopp som stödet innebär. Har en kund till exempel kvartalsvis faktura och elnätsbolaget valt att kreditera nästkommande faktura kan det av den anledningen dröja lite längre än om kunden har månadsvis fakturering.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Dela gärna artikeln: