FORTSATT TOPPFÖRTROENDE FÖR VÅRDEN I LÄNET: ”Jag blir stolt”

FORTSATT TOPPFÖRTROENDE FÖR VÅRDEN I LÄNET: ”Jag blir stolt”

2022-03-03 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Smålandshamnar

LÄNET

”Förtroendet för hälso- och sjukvården, sjukhusen och hälsocentralerna i Kalmar län är på topp i landet. Det framgår av hälso- och sjukvårdsbarometern för 2021”, skriver regionen i ett pressmeddelande på torsdagen.

– Det är ett helt fantastiskt resultat och det visar att vårt långsiktiga arbete med att varje dag bli lite bättre gett resultat. Våra medarbetare gör ett strålande arbete för att lyfta vår region till toppresultat i nästan varje kategori som uppmäts. Alla som bor i Region Kalmar län kan vara trygga med att de får en utmärkt vård som är där när de behöver den. Än mer imponerande är resultatet i ljuset av att vi under 2021 varit inne i en pandemi med stundtals väldigt högt tryck på vården. Länsborna har också ett förtroende högt över rikssnittet för hur regionen har hanterat pandemin. Resultatet visar att vi i Region Kalmar län har en vård i absolut toppklass som länsborna verkligen uppskattar, säger Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande.

”Glädjande”

– Jag blir stolt när jag läser resultatet att våra invånare har landets största förtroende för hälso- och sjukvården som helhet. Att vi också är bäst i landet när det gäller tillgänglighet till sjukhusen och hälsocentralerna är glädjande.  Dessutom är invånarnas uppfattning att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver och det är det bästa betyget vi kan få, säger Karin Helmersson (C), vice ordförande i regionstyrelsen.

”Det är viktiga kliv framåt i den digitala omställningen inom vården”

JOHANNA WYCKMAN (L), REGIONRÅD MED ANSVAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

– Resultatet i barometern är väldigt glädjande och särskilt glad är jag över att förtroendet för 1177 Vårdguiden ökar och att också andelen positiva till att använda digital teknik för sin vård och behandling ökar. Det är viktiga kliv framåt i den digitala omställningen inom vården, säger Johanna Wyckman (L), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

”Ingen överraskning”

”Region Kalmar län placerar sig bland de främsta av landets 21 regioner på nästan alla frågor. Allra bäst hamnar regionen när det gäller förtroendet för hälso- och sjukvården som helhet, tillgängligheten till sjukhus, tillgängligheten till hälsocentraler och invånarnas uppfattning om man anser sig ha tillgång den hälso- och sjukvård man behöver. På samtliga dessa frågor är Region Kalmar län på första plats. På andra plats hamnar Kalmar län när det gäller förtroendet för sjukhusen och hälsocentralerna”, skriver regionen.

”De starka siffrorna är ingen överraskning, under en lång följd av år har länsborna visat ett stort förtroende för sjukvården i länet.”

”Oerhört glädjande siffror”

INGEBORG ERIKSSON, REGIONDIREKTÖR

”Den allra största förbättringen i årets hälso- och sjukvårdsbarometer gäller länsbornas förtroende för regionens e-tjänster på 1177.se. Tillsammans med Region Halland och Region Värmland är invånarna i Kalmar län mest positiva i landet till att använda e-tjänsterna för att boka besök, läsa sin journal eller förnya läkemedelsrecept. Andelen positiva i länet har ökat med sju procentenheter på ett år och regionen har gått från en nittonde till tredje plats i landet. Också förtroendet för 1177.se ökar. Region Kalmar län hamnar här på en tredje plats.”

– Inte minst när det gäller e-tjänsterna och förtroendet för 1177.se är det oerhört glädjande siffror. Under pandemin verkar det som om länets invånare på allvar upptäckt e-tjänsternas fördelar. Att ha högt förtroende under normala förhållanden är bra, men att få ett så tydligt besked från befolkningen efter en tid som i mycket präglats av en krissituation är unikt, säger regiondirektören Ingeborg Eriksson.

Klar skillnad

”Andelen positiva till att använda digital teknik för sin vård och behandling har också ökat det senaste året. Här syns dock en klar skillnad mellan åldersgrupperna där de yngre ställer sig mer positiva än de äldre”, skriver regionen.

”76 procent av länsborna uppger att de har förtroende för hur hälso- och sjukvården i regionen hanterar coronapandemin. Det är den fjärde högsta siffran bland landets regioner.”

– Resultateten i hälso- och sjukvårdsbarometern är ett bevis på det fantastiska arbete som våra medarbetare har gjort under en svår period och fortfarande gör, säger Ingeborg Eriksson

Fakta/Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern mål är att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och närstående. Syftet är att få underlag för uppföljning och förbättringsarbete i svensk hälso- och sjukvård, lokalt och nationellt. Undersökningen och resultaten ska även utgöra underlag för demokratisk dialog, som ett verktyg i regionernas arbete med att planera, leda och styra hälso- och sjukvården. 

1 000 personer 18 år och äldre har svarat i Kalmar län på frågorna i Hälso- och sjukvårdsbarometern under två perioder, dels under våren, dels under hösten.

Grafik: Region Kalmar län

Dela gärna artikeln: