Fråga till Andreas Erlandsson: ”Är det fortfarande aktuellt?”

Fråga till Andreas Erlandsson: ”Är det fortfarande aktuellt?”

2021-03-29 Av av Peter A RosénVÅNEVIK

Fullmäktigeledamoten Jan Johansson (SD) har ställt en interpellation till kommunalrådet Andreas Erlandsson (S).

“Insamlingsstiftelsen Naturarvet har i en skrivelse (från 7 september 2016) framfört ett förslag om att förvärva skyddsvärd gammelskog i ett område som omfattar skogsmark mellan Våneviks och Påskallaviks tätorter i Oskarshamns kommun. Skogen i Vånevik betraktas som gammelskog med rika och omväxlande biotoper med rödlistade arter av både djur och växter. Området rymmer även kulturhistoriska lämningar från stenindustrin som fanns i detta område från 1870-talet fram till epokens slut, vid sent 1940-tal. Naturarvet väntar fortfarande på ett svar från kommunen om att få förvärva detta område”, skriver Jan Johansson.

Han undrar varför inte kommunen har svarat på Naturarvets förfrågan.

“En byggplan som antogs av dåvarande Döderhults socken möjliggör fortfarande exploatering av detta unika område. Frågan blir – är det fortfarande aktuellt att bebygga Vånevik 6:1?”, skriver Jan Johansson i interpellationen.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln: