– Frågan är hur många av de fast anställda barnmorskorna som måste ”sälja” sin semester?

– Frågan är hur många av de fast anställda barnmorskorna som måste ”sälja” sin semester?

2022-04-19 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

”I dagarna avslöjade SVTs ”Uppdrag granskning” att av de 135 miljoner kronor som Region Kalmar län fått som del av den statliga ”förlossningsmiljarden” – eller Ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa – saknas 55 miljoner kronor i redovisningen till Sveriges kommuner och regioner (SKR). Samtidigt har regionen sagt nej till förbättringsprojekt som behövs i verksamheten och kan inte heller redovisa att pengarna gått till just kvinnors hälsa”, skriver Moderaterna i ett pressmeddelande på tisdagen.

”Moderaterna har därför radat upp sju frågor som vi vill att den styrande majoriteten, ”Länsunionen”, svarar på under regionfullmäktige den 28 april. Vi vill bland annat veta hur återhämtningsplanen ser ut för barnmorskorna så de orkar jobba kvar under hösten samt exakt hur de 55 miljoner kronorna som saknas, har fördelats på kvinnors hälsa.”

– Regionen har tilldelats 135 miljoner kronor som är avsatta till mödrahälso- och förlossningsvården, detta samtidigt som knappt hälften av tjänsterna inom förlossningsvården i Västervik är tillsatta. Resten hyrs in och till sommaren kommer sjuksköterskor att täcka upp på både BB och gynavdelningen. För medarbetarna är detta en helt ohållbar arbetssituation. Det är relevant att ställa frågan till Länsunionen om de kan garantera att förlossningen i Västervik faktiskt kan hålla öppet hela sommaren. Jättebra om de faktiskt kan hålla öppet, men frågan är då hur många av de fast anställda barnmorskorna som måste ”sälja” sin semester?

Det säger Malin Sjölander (M), översta bilden.

– Medarbetarna inom förlossningsvården har i dialog med chefer och HR tagit fram förslag som kan förbättra deras arbetssituation, förslag på hur de ska behålla befintliga barnmorskor och förhindra att fler lämnar, men utmaningarna består likväl. Allt tar väldigt lång tid att förändra, även de lågt hängande frukterna. De här 135 miljonerna är alltså pengar som ska ha gått till förbättringsåtgärder, men samtidigt säger regionen nej till ett flertal förbättringsprojekt som behövs i verksamheterna. Emmy Ahlstedt (C) är skyldig regionens medarbetare svar på de frågor vi ställt, för med den senfärdighet som råder så riskerar regionen att fler säger upp sig innan arbetsmiljön blir bättre, säger Carl Dahlin (M).

Carl Dahlin (M)
Carl Dahlin (M). Foto: Peter A Rosén

Foto: Region Kalmar län (översta bilden)

Dela gärna artikeln: