Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

Frågan om Byggebos fasader och yttre miljö gick till votering i fullmäktige: ”Vi har duckat”

ANNONS

OSKARSHAMN

Oskarshamns kommuns ägardirektiv för det allmännyttiga bostadsbolaget Byggebo reviderades i fullmäktige på måndagskvällen.

Kustlandspartiet ville dock se ett tillägg, med en punkt om ett försköningsprogram gällande fasader och yttre miljö, i ägardirektivet – för att öka attraktiviteten.

Det slutade med en votering, där Kustlandspartiet förlorade med siffrorna 2–44.

”Bolaget har verkligen satsat ekonomiska resurser på att rusta upp och jobba med förebyggande underhåll”

Andreas Erlandsson (S), ordförande i kommunstyrelsen i Oskarshamns kommun

– Bolaget har verkligen satsat ekonomiska resurser på att rusta upp och jobba med förebyggande underhåll. Men det är ett stort bostadsbestånd – allt kan inte göras över en natt. Det finns säkert något fönsterbleck i bostadsbeståndet där färgen har flagnat –  precis som det gör i andra bostadsbestånd. Jag tycker faktiskt att planen som bolaget har, för att sköta och underhålla sina fastigheter, är bra – men ingenting får fallera, så att vi får områden som inte är attraktiva eller som upplevs som ruggiga. Men jag tycker faktiskt att Byggebo håller hög klass över lag på sina fastigheter. Vi ska vara stolta över den skötsel som bolaget har på sina fastigheter, sa kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S) när frågan debatterades i fullmäktigeförsamlingen.

Andreas Erlandsson S
Andreas Erlandsson (S). Foto: Peter A Rosén. Grafik: Socialdemokraterna

”Byggebo gör ett jättebra jobb – men det finns ett antal punkter där man kan göra det bättre”

Mathias Karlsson, Kustlandspartiet

– Ja, Byggebo gör ett jättebra jobb – men det finns ett antal punkter där man kan göra det bättre. Jag tycker att vi har missat försköningen av fasader och yttre miljö – och jag har poängterat det så många gånger. Vi har duckat för den frågan och det gör vi fortfarande, sa Mathias Karlsson i Kustlandspartiet.

Mathias Karlsson (L) tittar in i kameran
Mathias Karlsson, Kustlandspartiet. Foto: Peter A Rosén

I ägardirektivet skriver ägaren, Oskarshamns kommun, att Byggebo ska vara ”ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag vars syfte är att främja bostadsförsörjningen i Oskarshamns kommun och på så sätt skapa nytta för hyresgäster, kommunen och kommuninvånarna”.

Socialt ansvar

Bolagets verksamhet ska präglas av ett socialt ansvar som svarar mot människors olika behov på bostadsmarknaden i kommunen. Bolaget ska verka för en hållbar samhällsutveckling ur de tre perspektiven social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet, skriver kommunen i ägardirektivet.

När det gäller social hållbarhet ska samverkan ske med kommunala organ för att tillgodose efterfrågan för människor i olika socioekonomiska grupper (olika klasser, redaktionens anmärkning) och i olika delar av kommunen.

”Bolaget ska ta fram en plan för hur verksamheten ska bidra till en långsiktig socialt hållbar samhällsutveckling. Planen ska ta avstamp i Översiktsplan 2030, och bland annat omfatta en strategi för hur bolaget ska arbeta med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Det ska tydligt framgå i planen hur bolaget arbetar med att ta hänsyn till barn och unga, hur de kan komma till tals och vara delaktiga i sin bostadsmiljö. Våldsutsatta kvinnor ska ges förtur i bostadskön”, står det i ägardirektivet.

När det gäller miljömässig hållbarhet ska Byggebo delta i kommunens arbete med att ta fram en energi- och klimatplan.

”Bolaget ska ta fram en plan för hur verksamheten ska bidra till en miljömässigt hållbar utveckling av Oskarshamns kommun. Planen ska ta avstamp i Översiktsplan 2030 och bland annat omfatta en inventering av bolagets byggnader med avseende på lämplighet för installation av solceller. Planen ska också omfatta en strategi för hur bolaget ska arbeta med att bidra till målet att Region Kalmar län ska bli en fossilbränslefri region 2030. Bolaget ska installera solceller på byggnader som bedöms lämpliga för ändamålet. Omfattning och tidplan får ske i dialog med ägaren. Solceller ska alltid övervägas vid nybyggnation”, står det i ägardirektivet.

30 000 invånare 2030

När det gäller den ekonomiska hållbarheten ska Byggebo ”aktivt medverka i arbetet med att nå kommunens vision om att vara 30 000 invånare år 2030 genom att ta fram en plan som bland annat beskriver marknadens behov (aktuell bostadskö eller annat mått) och hur bolaget avser arbeta med att möta behovet. Bolaget ska medverka i Oskarshamns kommuns arbete med att revidera bostadsförsörjningsprogrammet. Inre underhåll ska genomföras på äldreboendet Elefanten”, står det i ägardirektivet.

”Bolaget ska under en rullande treårsperiod ha en avkastning på eget kapital motsvarande minst fyra procent. Bolaget ska vid konvertering av lån upprätta en amorteringsplan som bör uppgå till två procent av låneskulden. Vid varje tillfälle lån konverteras ska bolaget överväga att göra extra amorteringar. Vid upprättande av amorteringsplan ska hänsyn tas till bolagets likviditet”, står det i ägardirektivet.

”Vi vill att allmännyttan tar ett ansvar, så att alla människor kan få en bostad”

Anton Sejnehed, ordförande för Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun

– För mig handlar social hållbarhet om det tajta samarbetet som finns mellan socialförvaltningen och Byggebo när det kommer till en gemensamt anställd boendekonsulent och liknande, som jobbar med dem som har svårt att ta plats på den ordinarie bostadsmarknaden och som kan behöva hjälp på olika sätt – så att man inte hamnar i ett läge där människor vräks och liknande. Där har man haft ett väldigt framgångsrikt arbete under många år. Och vi vill att allmännyttan tar ett ansvar, så att alla människor kan få en bostad. Då behöver också allmännyttan ha det uppdraget, på ett tydligt sätt, från oss som ägare, sa Socialdemokraternas ordförande Anton Sejnehed (S), som även är ordförande i bildningsnämnden.

Anton Sejnehed (S)
Anton Sejnehed (S). Foto: Peter A Rosén

”Våldsutsatta kvinnor ska ges förtur i bostadskön. För mig som socialdemokrat är det jätteviktigt”

Anita Hultgren, förste vice ordförande i socialnämnden i Oskarshamns kommun

– Jag tycker att vi ska tänka på alla människors lika värde och på de utsatta i samhället. Och våldsutsatta kvinnor ska ges förtur i bostadskön. För mig som socialdemokrat är det jätteviktigt, sa socialnämndens förste vice ordförande Anita Hultgren (S), som även konstaterade att ett inre underhåll ska genomföras på äldreboendet Elefanten i Oskarshamn.

– Det var också något som vi socialdemokrater lovade i valrörelsen. Det känns väldigt bra att vi nu kan genomföra detta, betonade hon.

Anita Hultgren (S)
Anita Hultgren (S). Foto: Peter A Rosén

Foto: Byggebo (överst)

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS