Fyra organisationer i länet får dela på miljömålspengar från länsstyrelsen

Fyra organisationer i länet får dela på miljömålspengar från länsstyrelsen

2022-12-14 Av av Oskarshamns-Nytt

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

MILJÖ

Länsstyrelsen i Kalmar län har beviljat stöd till fyra organisationer som får dela på pengar till projekt som gynnar miljömålen och/eller Agenda 2030-målen.

Under hösten har kommuner och föreningar i länet haft möjlighet att söka pengar för projekt och aktiviteter som gynnar miljömålen och/eller Agenda 2030-målen. Fyra organisationer har nu fått sina ansökningar beviljade och det kommer att gå till allt från insektsträdgård, klimatspel, klimatkontrakt och växthus för lärande odling.

Följande ansökningar har beviljats:

Naturum Västervik

Naturums Västervik har en pågående utställning om Agenda 2030-målen som de, med hjälp av länsstyrelsens pengar, ska komplettera med ett klimatspel. Utställningen vänder sig till skolelever.

Vena Hembygdsförening

Redan idag finns en skolodling på föreningens område som är bas i ordinarie undervisning. Med hjälp av länsstyrelsens pengar ska ett växthus köpas in för att förlänga odlingssäsongen.

Station Linné

För att uppmuntra det ökande intresset av insekter, och då främst pollinerare, kommer Station Linné skapa en insektsträdgård. Detta kommer att ske med hjälp av de ansökta pengarna. Insektsträdgården kommer bidra till ökad biologisk mångfald lokalt. Den kommer även fungera som inspiration till allmänheten som besöker Station Linné för att skapa egna insektsträdgårdar.

Klimataktion Kalmar län

Klimataktion Kalmar län kommer använda de ansökta pengarna till att skapa ett klimatkontrakt för medborgare. Detta för att öka medvetenheten om klimatfrågorna. I projektet ingår även andra former av informationsspridning så som föreläsningar, affischer med mera.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln med dina vänner: