”Genom att stoppa spridningen kan vi rädda livet på kvinnor”

”Genom att stoppa spridningen kan vi rädda livet på kvinnor”

2021-04-20 0 av Oskarshamns-Nytt
 

LÄNET

”Sydöstra sjukvårdsregionen påbörjar nu ett gemensamt riktat arbete mot att utrota livmoderhalscancer. Ett nytt vaccinationsprogram ska nå de kvinnor och pojkar som ännu inte har fått skydd mot det orsakande viruset. Livmoderhalscancer har varit den vanligaste cancerformen i världen för kvinnor”, skriver Socialdemokraterna i ett pressmeddelande.

”Region Jönköpings län, Region Östergötland och Region Kalmar län planerar ett gemensamt riktat arbete med vaccinering mot Humant papillomvirus (HPV) som ligger bakom i stort sett alla fall av livmoderhalscancer. HPV sprids framförallt mellan ungdomar och unga vuxna. Målet är att utrota livmoderhalscancer hos invånarna.”

Så många behandlas

– Nu ger vi i uppdrag till Sydöstra sjukvårdsregionen att arbeta fram ett vaccinationsprogram för att utrota livmoderhalscancer via en så kallad catch-up för kvinnor och pojkar. Sjukvården ska erbjuda HPV-vaccination och identifiera de kvinnor som har högst risk för att få livmoderhalscancer och erbjuda dem provtagning, säger Rachel De Basso (S), regionråd i Region Jönköpings län.

”I Sverige behandlas över 8 000 kvinnor mot cellförändringar varje år, varav 550 av dessa kvinnor utvecklar livmoderhalscancer och cirka 150 dör av sjukdomen. Om fler unga vaccineras mot viruset går det att motverka den här utvecklingen och utrota livmoderhalscancer”, skriver Socialdemokraterna.

”Vanligaste cancerformen”

– Genom att stoppa spridningen av HPV kan vi rädda livet på kvinnor. Ur ett globalt perspektiv har livmoderhalscancer varit den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Att utrota cancerformen är en vinst för den enskilda kvinnan, hennes anhöriga och en stor vinst för samhället, säger Kaisa Karro (S), ordförande i regionstyrelsen i Region Östergötland.

– Eftersom alltför många kvinnor uteblir från sin cellprovstagning behövs det riktade insatser för att hitta de här personerna. Om vi kan upptäcka cellförändringar i tid kan en snabb behandling vara avgörande för överlevnaden. Med en tidig insats kan vi rädda liv, säger Angelica Katsanidou (S), ordförande i regionstyrelsen i Region Kalmar län.

I Sverige har det tidigare genomförts screening mot HPV men på senare år har det varit brist på vaccin i världen. Nu finns det åter bättre tillgång på vaccin och genom en catch-up går det att nå dem som inte blivit vaccinerade.

ARKIVFOTO

FREEPIK