Glädjande besked: Full pott för Nova i Oskarshamn

Glädjande besked: Full pott för Nova i Oskarshamn

2020-04-16 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Det blev full pott för Nova i Oskarshamn, som har fått alla sina utbildningsansökningar beviljade.

Det skriver Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling i ett pressmeddelande på torsdagen.

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har meddelat vilka som beviljats statsbidrag för att starta korta yrkeshögskoleutbildningar – och det står alltså klart att Novas ansökningar har fått grönt ljus.

Det handlar om de nya utbildningarna ”Digitalisering inom tillverkningsindustrin” (20 yrkeshögskolepoäng) och ”Välfärdsteknik” (50 yrkeshögskolepoäng).

Även utbildningen ”Hållbar interkulturell kompetens” (50 yrkeshögskolepoäng) beviljades – och där skickade Nova in ansökan i samarbete med Jönköping University och Campus Värnamo.

Breddar sitt utbud

”De nya utbildningarna gör att Nova breddar sitt utbud till flera områden. Utbildningarna är framtagna i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Det är möjligt för oss utbildningsanordnare att starta utbildningarna så snart vi kan och besluten gäller fram till den 30 juni 2022. Nova planerar att starta sina utbildningar under hösten 2020”, står det i pressmeddelandet.

– Utbildningen ”Digitalisering inom tillverkningsindustrin” fyller ett mycket viktigt behov för oss och många andra industriföretag i området. Den digitala tekniken kommer att förändra både produkter och tillverkningsprocesser i grunden de närmaste åren. Därför behöver vi redan nu höja vår allmänna kunskapsnivå så att vi tar vara på möjligheterna med den nya tekniken i takt med att den utvecklas, säger Roger Karlsson, kompetensutvecklare på Scania, som också har varit med och utvecklat kursen

– Vi tycker att det är oerhört roligt att utbildningen ”Välfärdsteknik” blir av. För att kunna bedriva en professionell omsorg kommer vi i framtiden att behöva vara både modiga och kloka i vårt arbete med att dra nytta av ny teknik. Välfärdsteknik handlar om möjligheter till att öka livskvalitet och självbestämmande för våra brukare. Det handlar också om att underlätta för personal för att de ska kunna lägga sitt fokus och sin tid på rätt arbetsuppgifter. Därför behöver vi personal som lär sig nya tankesätt och får utökade kunskaper inom välfärdsteknik. Denna kompetens behövs både för att kunna se vilka möjligheter som finns, men också för att se vilka begränsningar som finns i olika lagrum för hur tekniken kan användas, säger Malin Beddesand, utvecklingsledare inom äldreomsorgen vid socialförvaltningen i Oskarshamns kommun, som också har varit med och utvecklat kursen.

”Jätteroligt”

– Det är jätteroligt att det nära samarbetet mellan arbetslivet och Nova ger så goda resultat. Detta är viktigt för kompetensförsörjningen i såväl näringsliv som offentlig sektor och särskilt viktigt i den situation som råder nu, säger Ingela Ottosson (M), kommunstyrelsens förste vice ordförande i Oskarshamns kommun.

”Det är första gången som konceptet med korta utbildningar prövas inom yrkeshögskolan. Syftet med korta YH-utbildningar är att ytterligare utveckla flexibilitet och svara mot behov av fördjupad, breddad eller förnyad kompetens i arbetslivet. Utbildningarna ska stärka möjligheten till kompetensutveckling och omställning och bidra i det livslånga lärandet. Utbildningarna riktar sig till dem som behöver förnya sin kompetens för att behålla sitt arbete, men även för att gå vidare till nya mer avancerade arbetsuppgifter eller byta bana i arbetslivet. I ljuset av den senaste tidens händelser på svensk arbetsmarknad med anledning av spridningen av coronaviruset (covid-19) passar utbildningarna väl för dem som till exempel är korttidspermitterade och som då kan få tillfälle att kompetensutveckla sig”, skriver Nova i pressmeddelandet.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

”Det är jätteroligt att det nära samarbetet mellan arbetslivet och Nova ger så goda resultat”, säger kommunalrådet Ingela Ottosson (M). FOTO: PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn