”Glädjande läsning för oss i Moderaterna och Kristdemokraterna”

”Glädjande läsning för oss i Moderaterna och Kristdemokraterna”

2023-02-22 Av av Oskarshamns-Nytt

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

LÄNET

”För några veckor sedan gick det läsa i en debattartikel från Centerpartiet i Region Kalmar län att de vill att medarbetarna i Region Kalmar län själva ska få möjlighet att driva sjukvårdsenheterna. I artikeln går även läsa att varje offentlig enhet, klinik eller verksamhet bör få större frihet och ansvar att själva utforma arbetsformer, mål och arbetsmiljö efter egen vilja och förmåga. Glädjande läsning för oss i Moderaterna och Kristdemokraterna och således ett mycket bra förslag”, skriver Moderaterna och Kristdemokraterna i ett pressmeddelande.

”Centerpartiets förslag om självstyrande enheter och personaldrivna mottagningar påminner väldigt mycket om Moderaternas förslag från 2017 om att införa intraprenader. Ett förslag som avslogs.”

”Därför har vi från M och KD valt att på regionfullmäktige den 2 mars bland annat ställa frågan till Emmy Ahlstedt (C) om intraprenader kommer införas i Region Kalmar län.”

 – Som intraprenad arbetar man under företagsliknande former, men fortfarande inom regionens verksamhet, klinik eller enhet. Genom ett avtal direkt med de styrande inom regionen får den verksamhet som drivs som intraprenad ett eget budgetansvar och en stor frihet att själva påverka inriktningen. Med andra ord, de skulle få större frihet och ansvar att själva utforma arbetsformer, mål och arbetsmiljö efter egen vilja och förmåga. Och eftersom resurserna stannar inom verksamheten kan de som driver verksamheten utvärdera bäst var varje krona gör mest nytta, samtidigt som man ständigt kan sträva mot förbättrade rutiner och arbetsprocesser, säger Malin Sjölander (M), vice ordförande i regionstyrelsen.

Regionråd Malin Sjölander (M)
Malin Sjölander (M). Foto: Region Kalmar län

– Flertalet av de medarbetare vi samtalat med är mycket positiva till förslaget. Det är också de som sitter på en mängd kunskaper om hur vårdköerna kan kortas, hur deras arbetsmiljö kan förbättras – men också var pengar behöver läggas för att göra mest nytta. I och med att Centerpartiet är så pass positiva till att införa självstyrande enheter och personaldrivna mottagningar vill vi även veta om de denna gång skulle bifalla förslaget om att införa intraprenader i regionen. Det är ju faktiskt i enlighet med Centerpartiets eget förslag, säger Jimmy Loord (KD), vice ordförande i beredningen för hälso- och sjukvård.

Foto: Kristdemokraterna (överst)

Dela gärna artikeln med dina vänner: