Glädjande siffror för handeln i Oskarshamn – innan coronakrisen

2020-09-04 0 av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Detaljhandeln i Oskarshamn har ökat med uppemot 60 miljoner kronor sedan 2018.

Det skriver Oskarshamns kommun och Attraktiva Oskarshamn AB i ett pressmeddelande på fredagen.

Siffrorna kommer från Handelns utredningsinstitut (HUI) som presenterade statistiken för helåret 2019 i dagarna.

”Under lång tid har sällanköpshandeln i Oskarshamn legat på en ganska blygsam nivå, vilket innebar att cirka 60 kronor av varje hundralapp som vi köper kläder, skor, elektronik, vitvaror, med mera, för stannade på hemmaplan. De senaste fem årens ökningar innebär att summan nu är 70 kronor per hundralapp”, står det i pressmeddelandet.

Ökning med fyra procent

”Den totala omsättningsökningen inom detaljhandeln i Oskarshamn är fyra procent, vilket är den största ökningen bland Kalmar läns kommuner. Den placerar Oskarshamn på topp 50-listan bland Sveriges kommuner när det gäller tillväxt inom handeln. Handeln i Oskarshamn sysselsätter drygt 600 personer. Personalstatistiken för handeln presenteras först i december, men omsättningsökningen pekar på att vi mellan 2018 och 2019 kommer att ha en rejäl personalökning i handeln. Med en genomtänkt och fungerande handelsstrategi skapas tillväxt bland annat genom att rätt typ av handel finns på rätt plats. Alla parter, politiker, tjänstemän, fastighetsägare, såväl som näringsidkare har engagerat sig i strategiprocessen som nu visar resultat”, skriver kommunen och Attraktiva Oskarshamn.

”Trenden har vänt”

– Utbudsbrist har länge varit anledningen till att Oskarshamnsborna valt att handla på andra platser, men med de nya etableringar som skett de senaste åren ser vi nu tydligt att trenden har vänt. Vi kommer fortsätta att utveckla handelsstaden Oskarshamn med en sammanhållen externhandel och en levande, attraktiv stadskärna med folkliv, service, handel och arbetstillfällen som signalerar tillväxt och en gynnsam fastighetsmarknad, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S) (bilden).

– Det är oerhört glädjande att vår samverkan kring handelns utveckling pekar på så goda resultat. För att handeln i Oskarshamn ska fortsätta att utvecklas och skapa tillväxt kommer vi fortsätta arbeta med att stärka utbudet men även att ha ett stort fokus på trivsel och trygghet i centrumhandeln. HUI:s positiva siffror ger oss råg i ryggen för ett fortsatt samarbete med Attraktiva Oskarshamn, Oskarshamns kommun, fastighetsägare och andra intressenter, säger P-O Ohlsson, ordförande i Handel Oskarshamn.

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se