GLÄDJE: Därför jublas det bland personalen på servicecenter i Oskarshamns kommun

GLÄDJE: Därför jublas det bland personalen på servicecenter i Oskarshamns kommun

2022-07-06 Av av Oskarshamns-Nytt

OSKARSHAMN

Oskarshamns kommun kan stoltsera med ett gott betyg när det gäller service och bemötande.

Kommunen landade på fjärde plats i SKR:s (SKR står för Sveriges kommuner och regioner) servicemätning, där invånare får tycka till om hur enkelt det är att få svar på sina frågor när de ringer till den aktuella kommunens servicecenter.

När det kommer till bemötande hamnade Oskarshamns kommun på sjätte plats bland de deltagande kommunerna.

200 personer

Totalt har 200 slumpmässigt utvalda personer, som varit i kontakt med kommunens servicecenter via telefon, svarat på en kort enkät. Frågorna handlade om hur nöjd man är med den senaste kontakten med kommunen.

”Vad gäller både bemötande och enkelhet hamnar Oskarshamns kommun klart högre än snittet. Inom området bemötande är Oskarshamns indexresultat 88,0, vilket kan jämföras med snittet som är 82,1. Inom området enkelhet är snittet 73,5, medan Oskarshamns kommun landar på 81,1”, skriver kommunen i ett pressmeddelande på onsdagen.

”Vi är oerhört glada och stolta över det här resultatet och jag vill verkligen lyfta fram mina fantastiska medarbetare i servicecenter”

ELLINOR ROOS, CHEF FÖR SERVICECENTER I OSKARSHAMNS KOMMUN

– Vi är oerhört glada och stolta över det här resultatet och jag vill verkligen lyfta fram mina fantastiska medarbetare i servicecenter. De gör dagligen ett otroligt bra jobb i kontakten med våra invånare, säger Ellinor Roos, chef för servicecenter, som även är nöjd med det täta samarbetet med samtliga förvaltningar.

– Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för att våra invånare ska kunna bemötas på bästa sätt, säger hon.

Ellinor, chef för servicecenter, tillsammans med medarbetarna Elias, Anna, Therese, Vilma, Sandra och Ingela. Foto: Oskarshamns kommun

Förutom de två enkätfrågorna har det också varit möjligt att i fritext ge feedback till kommunen. Här är några exempel på svar från mätningen:

  • ”Ett mycket trevligt bemötande och snabb återkoppling”
  • ”Mycket trevliga och kunniga medarbetare som svarade på frågor och tog sig tid”
  • ”Ni låter alltid vänliga när ni svarar, lyssnar bra och hjälper till efter bästa förmåga”
  • ”Fortsätt med att vara proffs. Och fortsätt med det trevliga bemötandet”

– Vårt mål är att öka tillgängligheten genom snabb och enkel service – och det känns väldigt bra att vi nu fått ett kvitto på att vi verkligen är på rätt väg. Samtidigt finns det alltid saker att förbättra och vi behöver till exempel jobba ännu mer internt med att alla medarbetare ska hänvisa sina telefoner när de är på semester eller inte kan ta emot samtal. På så sätt kan tillgängligheten öka ytterligare och vi kan erbjuda invånarna ännu bättre och snabbare service, säger Ellinor Roos.

Bakgrundsfakta om mätningen

SKRs servicemätning visar hur invånarna upplever kommunens bemötande, tydlighet och enkelhet via telefon och e-post. Totalt deltog 63 kommuner i servicemätningen våren 2022. Mätperioden pågick i två månader under våren 2022 och i Oskarshamns kommun fick vi in 200 svar. Eftersom vi inte nådde tillräckligt med enkätsvar för bemötande och enkelhet via e-post kan vi i år bara presentera resultat för telefonin.

Läs mer om SKRs mätning

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn