Gruppen Rädda Havslätts förskola: ”Tänk om, tänk rätt!”

Gruppen Rädda Havslätts förskola: ”Tänk om, tänk rätt!”

2023-02-07 Av av Peter A Rosén

Annons: Nationaldagen 6 juni

OSKARSHAMN

”Tänk om, tänk rätt!”, skriver gruppen Rädda Havslätts förskola i ett e-postmeddelande som har skickats till kommunstyrelsens ledamöter i Oskarshamns kommun, med flera.

Gruppen pekar på faktumet att invånarna i den norra delen i Oskarshamn i dag har en ganska hög snittålder – och att detta är något som kommer att ändras med tiden.

”Ökat tryck”

”Flera barnfamiljer kommer att flytta dit och det kommer att medföra ett ökat tryck på barnomsorgen i området. Att lägga ned Havslätts förskola är därför en mycket kortsiktig lösning på de ekonomiska problemen. Hur har kommunen tänkt att den ska kunna möta ett ökat tryck med ett mindre antal förskoleplatser? Att i framtiden behöva bygga ut befintliga förskolor, eller rent av bygga nya, borde innebära en större ekonomisk påfrestning än att behålla en i dag redan etablerad och mycket välfungerande förskola”, skriver gruppen, som konstaterar att föräldrar redan i dag köar för att få en plats på en förskola i det norra området.

”Extra stresspåslag”

”Men på grund av platsbrist kommer de att hänvisas till en förskola långt utanför det närområdet som man bor i. Att som småbarnsförälder, där man redan har en stressig vardag, ska behöva åka längre och kanske i helt fel riktning från jobb och hem innebär ett extra stresspåslag och det kommer även att påverka barnen. Man kan också räkna med högre kostnader för drivmedel och med det rådande kostnadsläget är det många som redan har en ansträngd ekonomi. Extra långa körsträckor får även en sämre påverkan på miljön.”

”Skolverket skriver i sina rekommendationer att ett barn ska erbjudas plats i en förskola som ligger så nära hemmet som möjligt”

”Skolverket skriver i sina rekommendationer att ett barn ska erbjudas plats i en förskola som ligger så nära hemmet som möjligt. Detta är tydligen något som Oskarshamns kommun har missat eller inte lagt så stor vikt vid. Borde inte alla barn ha rätt att gå på en förskola i sitt närområde? Att kunna få möjlighet att knyta kontakt med andra barn från samma område, barn som sedan ska följas åt upp i skolålder, barn som kanske sedan kommer att bli vänner för livet. Att stänga Havslätts förskola kommer att få konsekvenser för våra barn, då de rycks upp från den trygghet som de byggt upp tillsammans med den fantastiska personalgruppen som jobbar där”, skriver gruppen.

”Öka ännu mer”

”Barnen kommer att placeras ut på olika förskolor och skiljas från varandra. Det innebär också en ökad risk för att barngrupperna blir större på de förskolor där de kommer att placeras. Skolverket rekommenderar att det ska vara 6–12 barn per barngrupp för barn i åldern 1–3 år. För barn i åldern 4–5 år är riktmärket 9–15 barn per barngrupp. I Oskarshamns kommun har man redan barngrupper som ligger högre än dessa rekommendationer och med nedläggningen av Havslätts förskola ser vi risker att det kommer att öka ännu mer.”

”Barnen är vår framtid”

”Barn behöver tid med trygga vuxna och lek och samspel med andra barn i mindre grupper. Barnen är vår framtid och för att kunna bygga trygga vuxna krävs att man ger ett stort engagemang till barnen i förskolan, där personalen hinner med alla och ger barnen det de behöver.”

Krävs det två kommunalråd?

”I svåra ekonomiska tider behöver man göra vissa besparingar, det är helt rimligt. Men att spara in på våra barn medan man stoppar mer pengar i politikernas fickor, det är svårt att se rimligheten i det. Behöver Oskarshamns kommun verkligen ha två kommunalråd (i majoritet, redaktionens anmärkning) eller ska man kanske försöka att rätta munnen efter matsäcken och nöja sig med ett i besparingssyfte? Har kommunen gjort ordentliga utredningar över möjliga besparingar som inte innebär en försämring för våra barn? Oskarshamns kommun borde lägga mer krut på att komma med förslag som innebär att kommunen blir mer attraktiv för dess invånare i stället för att erbjuda motsatsen”, skriver gruppen.

Genrebild: Freepik

Dela gärna artikeln med dina vänner: