Gudrun Brunegård (KD): ”Beklagligt att de grundläggande frågorna skjuts på framtiden genom utredningar”

Gudrun Brunegård (KD): ”Beklagligt att de grundläggande frågorna skjuts på framtiden genom utredningar”

2022-06-15 Av av Annicka Gunnarsson

LÄNET

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) presenterade i måndags den nationella infrastrukturplanen för 2022-2033. Riksdagsledamoten Gudrun Brunegård (KD) är positiv och menar att regeringen har tagit till sig av påtryckningar från länet samtidigt så tycker hon att länets tågbanor behöver mer än utredningar.

I måndags presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för 2022-2033. För Kalmar läns del innebär planen ett nytt signalsystem på Stångådals- och Tjustbanorna samt utredningar om banornas framtid. Riksdagsledamot Gudrun Brunegård (KD) välkomnar beskeden men sätter samtidigt vissa frågetecken.

”Det är positivt att regeringen har tagit till sig efter påtryckningar från länet. Jag har vid ett flertal tillfällen lyft behovet av satsningar på länets tågbanor som idag är eftersatta. Det är positivt att både Stångådalsbanan och Tjustbanan nämns vid namn i den nationella planen”, säger Gudrun Brunegård.

”Samtidigt är det beklagligt att de grundläggande frågorna skjuts på framtiden genom utredningar. Vi har en situation i juni 2022 där människor inte kan lita på att tåget går eller ens att det ersätts med buss om det ställs in. Problemen är här och nu och åtgärder behövs omgående för att behålla trovärdigheten för tågtrafiken”, säger Gudrun Brunegård.

Foto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn