Gudrun Brunegård (KD): ”Jag är sjuksköterskan som inte tänkte bli politiker”

Gudrun Brunegård (KD): ”Jag är sjuksköterskan som inte tänkte bli politiker”

2022-08-30 Av av Oskarshamns-Nytt

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

DEBATTARTIKEL

Jag är sjuksköterskan som inte tänkte bli politiker.

Samhällsengagemanget fanns där, likaså omsorgen om medmänniskan.

Därav mitt yrkesval och det faktum att jag arbetat fyra år i Tanzania.

”Sedan jag blev inkryssad i kommunfullmäktige 1998 har jag arbetat för att samhället ska fungera när du behöver det som bäst”

GUDRUN BRUNEGÅRD (KD), KANDIDAT I RIKSDAGS- OCH REGIONVALET

Sedan jag blev inkryssad i kommunfullmäktige 1998 har jag arbetat för att samhället ska fungera när du behöver det som bäst.

Ledstjärna

Det har varit min ledstjärna såväl i kommun, landsting/region som de senaste dryga tre åren i riksdagen.

Den omsorgen har präglat mitt arbete i utbildningsfrågor, hälso- och sjukvård och i mitt nuvarande ansvarsområde, biståndspolitik. Vi har alla ett ansvar för varandra. Ingen är en isolerad ö.

Det ska inte bero på postnumret vilken vård du får!

Allt för många väntar på vård och behandling. Med Göran Hägglund som socialminister halverades vårdköerna.

”Under de senaste årens S-ledda regeringar har köerna fördubblats”

Under de senaste årens S-ledda regeringar har köerna fördubblats.

Det var ett faktum redan innan pandemin drabbade Sverige. Dessutom är det stora skillnader mellan olika delar av landet. Nu avgör din adress hur länge du får vänta på vård och vilken vård du får.

Kristdemokraterna är redo att genomföra århundradets vårdreform och avskaffa regionernas sjukvårdsansvar.

Fler vårdplatser

I våra grannländer har man gjort motsvarande reform och staten har tagit över ansvaret. Där har det fungerat bra. Det måste även vi kunna åstadkomma i vårt land.

För att ge vård och behandling i tid krävs fler vårdplatser. En viss överkapacitet är nödvändig för att hantera toppar i vården.

”Idag uppstår flaskhalsar på sommaren och kring julledigheten”

Idag uppstår flaskhalsar på sommaren och kring julledigheten. Det gör att vården ständigt jobbar i motvind. Köerna blir längre och personalen riskerar att bli utsliten.

Stort misslyckande

Många vårdplatser har stängts på grund av brist på personal, nu senast den relativt nyöppnade palliativa enheten i Västervik.

Det är ett stort misslyckande för den sittande regionledningen. Nu kommer det bli ännu tuffare sållning av vilka som ska läggas in på sjukhus och ännu snabbare utskrivningar.

De patienter som vårdas i livets slutskede kommer att spridas ut på akutvårdsavdelningarna och går miste om den specifika kompetens och den helhetssyn på livet som präglar den palliativa vården.

”Det måste bli mer attraktivt att jobba i vården”

Det måste bli mer attraktivt att jobba i vården, så att fler vårdplatser kan öppnas och köerna kan betas av.

Vi kristdemokrater satsar på personalen, med fler utbildningsplatser och bättre arbetsvillkor.

För att vården ska fungera behövs både nya kollegor och att de som lämnat regionen som arbetsgivare eller helt lämnat yrket kan vända tillbaka med sin kompetens och erfarenhet.

Ambulanshelikopter

I Kalmar län är de stora avstånden ett problem vid svår akut sjukdom eller olyckshändelse, som stroke, hjärtinfarkt, skallskada eller svår brännskada. Då är varje minut viktig. Därför behövs en ambulanshelikopter till länet.

Svensk sjukvård är väldigt “sjukhustung”. Många söker sig till sjukhusen för sådant som skulle kunna lösas och förebyggas inom primärvården (hälsocentraler).

”Man ska ha rätt till fast, namngiven läkarkontakt”

Vi måste därför bygga ut primärvården, som i andra länder är den självklara basen. Det ska vara enklare för läkare att starta egen verksamhet – särskilt på landsbygden och på mindre orter. På så vis kan vi avlasta sjukhusen och ge bättre vård.

Ett tak

Man ska ha rätt till fast, namngiven läkarkontakt. Det ska finnas ett tak för hur många patienter som kan lista sig hos en läkare i primärvården. Man ska inte som patient behöva dra hela sin sjukhistoria på nytt vid varje vårdbesök.

Kristdemokraterna är det främsta vårdpartiet. Det är min bestämda uppfattning. Jämför gärna själv och låt din slutsats vägleda ditt val i september!

Gudrun Brunegård (KD)

Kandidat i riksdags- och regionvalet

Foto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln med dina vänner: