Gudrun Brunegård (KD) lyfte en av länets viktigaste tillväxtfrågor i riksdagen

Gudrun Brunegård (KD) lyfte en av länets viktigaste tillväxtfrågor i riksdagen

2022-10-22 Av av Annicka Gunnarsson

Annons: Nationaldagen 6 juni

LÄNET

I veckans allmänpolitiska debatt passade Gudrun Brunegård (KD) på att lyfta en av länets viktigaste tillväxtfrågor, både för befolkningen och för företagen, nämligen det allvarligt eftersatta underhållet och satsningarna på länets vägar och järnvägar.

En av Kalmar läns viktigaste tillväxtfrågor är infrastrukturen. I veckans allmänpolitiska debatt passade Kristdemokraternas Gudrun Brunegård på att lyfta frågan om det allvarligt eftersatta underhållet och satsningarna på vägar och järnvägar i länet.

”Jag tog också upp det faktum att Kalmar län toppar statistiken för viltolyckor och i anmärkningsvärt låg utsträckning har viltstängsel längs vägarna”, säger Gudrun Brunegård.

Gudrun Brunegård
Gudrun Brunegård (KD). Foto: Kristdemokraterna

FAKTA / ANFÖRANDET I DEBATTEN

Fru talman!

Hela Sverige ska fungera.

Mitt hemlän Kalmar län är ett av Sveriges glesbygdslän till strukturen, trots sitt läge i södra Sverige. Samtidigt är det ett av Sveriges främsta semesterparadis, ditt miljontals människor från hela Nordeuropa söker sig för det fina klimatet, den särpräglade naturen med småländska skogar, öländskt alvar och en ljuvlig skärgård. En halv miljon besökare per år kommer till min hemstad Vimmerby bara för att besöka Astrid Lindgrens Värld.

Men i Sydsvenska handelskammarens rapport ”Hela kungariket och halva pengarna” från i år kan man läsa att ”Oavsett analysmetod är det … tydligt att … i synnerhet Kalmar län, länge legat långt ner på regeringens prioriteringslista.”

Andelen av investeringar per capita för 2018-2019 låg i Kalmar län på oansenliga 0,3 procent, att jämföra med Skåne 7,5 procent och Stockholms 34,5 procent.

Ännu sämre är det om man blickar framåt. Andelen av investeringarna per capita i planförslaget för 2022-2033 fördelar sig med 0,2 procent till Kalmar län, jämfört med 8,7 procent i Skåne och 30,7 procent i Stockholm.

Väljer man att titta på regionala investeringar i plan 2022-2033, har Kalmar 3,1 tkr/invånare. Det ska jämföras med rikssnittet på 31,4 tkr/invånare, alltså tio gånger så högt. Vårt grannlän Östergötland får investeringar för 150,5 tkr/invånare.

Sydsvenska Handelskammaren skriver i sin rapport: ”En betydande historisk och kontinuerlig snedvridning mot ett fåtal regioner som pågått under en lång tid, och som hittills fått fortsätta. Om trenden inte vänds … riskerar vi att få nästan 30 år med stora obalanser i svensk infrastruktur.”

En livsviktig aspekt av den bristfälliga fördelningen av pengar till Kalmar län avspeglar sig i antalet viltolyckor längs vägarna. För några veckor sedan skrev Barometern att Kalmar län är värst drabbat av viltolyckor i landet. Viltolyckorna har från 2010 ökat med 37 procent till 67 500 per år enligt Trafikverket.

En viltolycka kostar dessutom mycket, både pengar och lidande hos människor och djur. Enligt Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) handlar det om samhällskostnader på 3–4 miljarder per år.

Viltstängsel kan reducera viltolyckor med 70-95 % (Trafikverket) och bedöms därmed vara det mest effektiva sättet att förhindra viltolyckor. Där viltstängsel dras minskar olyckorna. I Kalmar län finns det ungefär 7 mil viltstängsel. I grannlänet Kronoberg, som är mindre både till storlek och befolkning, finns det 23 mil.

Det är min starka förhoppning att den nytillträdda regeringen ser över och rättar till den här typen av långvarig strukturell obalans. För hela Sverige ska ju fungera!

Foto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln med dina vänner: