Humor på oskesamska

HUMOR PÅ OSKESAMSKA

Möt pensionären Gunnar i ONs humorserie.

På oskesamska såklart.

2020-06-06
2020-06-04
2020-06-03