Hälso- och sjukvårdsbarometern visar toppresultat i Kalmar län: ”Fantastiskt resultat”

Hälso- och sjukvårdsbarometern visar toppresultat i Kalmar län: ”Fantastiskt resultat”

2023-02-28 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Nationaldagen 6 juni

REGIONPOLITIK

Tidigare i februari visade den nationella patientenkäten att vi i Kalmar län har de nöjdaste primärvårdspatienterna i Sverige. Nu når Region Kalmar län toppresultat även i 2023 års Hälso- och sjukvårdsbarometer. SCV-majoriteten i regionen ska förvalta detta resultat och kommer fortsätta ge våra medarbetare förutsättningarna för att leverera vård i toppklass.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, publicerar årligen den så kallade Hälso- och sjukvårdsbarometern. Denna mäter invånarnas uppfattning om vården i respektive län. Vi bor nu i länet där flest är nöjda med tillgängligheten till vården och där även väntetiderna till hälsocentralerna anses vara de rimligaste. Ytterligare en av de frågor som regionen fått flest positiva svar på är ifall länsborna anser sig ha förtroende för sjukhusens arbete.

– Det är ett helt fantastiskt resultat och det visar att vårt långsiktiga arbete med varje dag lite bättre, ger resultat. Jag blir otroligt stolt när jag läser att våra invånare har landets största förtroende för hälso- och sjukvården som helhet men också att vi anses ha bland den bästa tillgänglighet till sjukhusen och hälsocentralerna samt att vår invånares uppfattningar är att de har tillgång till den hälso- och sjukvård man behöver. Resultatet visar att verksamheten och våra medarbetare gör ett fantastiskt arbete varje dag, säger Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande.

– I SCV-majoriteten jobbar vi varje dag för att stärka regionen och detta är ett kvitto på att medarbetarna har goda förutsättningar och gör ett fantastiskt jobb. Särskilt glädjande är att länsborna är så nöjda med regionens arbete att hålla ner väntetiderna. Ser man på regionen i stort har vi korta köer jämfört med många andra. Här gör medarbetarna dagligen stora insatser för att leverera förstklassig vård i rimlig tid, säger Mattias Adolfson (S) hälso- och sjukvårdsberedningens ordförande.

Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande i Region Kalmar län
Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande i Region Kalmar län. Foto: Peter A Rosén

Bästa förutsättningarna

Återigen lyckas Region Kalmar län vara bland de bästa, nämligen nummer 2, i det sammanvägda resultatet och är som ovannämnt bäst i många av de specifika frågor som ställts våra länsbor. Undersökningen genomförs för att kunna ligga som underlag för regionernas förbättringsarbete och det ska den göra även för Region Kalmar län.

– Jag gläds särskilt åt att så stor del av länsborna upplever att tillgängligheten till hälsocentralerna är god. Vi har satsat stort på länets hälsocentraler, inte minst på lokaler och fasta läkare. Detta visar att vi har de allra bästa förutsättningar för att kunna klara den omställning som krävs för att kunna upprätthålla välfärden framåt. Det vi ser är effekten av ett starkt majoritetssamarbete med erfarenhet och medarbetare som gång på gång bidrar till att vi har ett av Sveriges bästa vårdsystem, säger Emmy Ahlstedt (C) regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

Emmy Ahlstedt (C) på en pressträff
Emmy Ahlstedt (C) regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård. Foto: Lotta Eliasson

Satsa på nära vård

Även tidigare år har regionen placerat sig bland de bästa i både den nationella patientenkäten och Hälso- och sjukvådsbarometern. Trots detta har SCV-majoriteteten valt att fortsätta fokusera på dessa frågor.

– Just nu arbetar SCV-majoriteten med att lägga grunden för nästa års budget och vill ha med hela organisationen. Vi vet att vi fortsatt kan ligga på topp genom att satsa på nära vård och tillgängligheten till vård för alla i vårt län. Om vi ger medarbetarna de förutsättningar de behöver för att fortsätta göra det de gör bäst, kan vi nog räkna med bra resultat även i nästa mätning, säger Lena Granath (V) regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

Lena Granath (V)
Lena Granath (V) regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård. Foto: Peter A Rosén

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln med dina vänner: