Han vill skydda Havslätts motionsområde

Han vill skydda Havslätts motionsområde

2020-02-24 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

I ett medborgarförslag föreslår Hans Bolling, vid Fallebo gård, att kommunen ska fatta ett beslut om att skydda Havslätts motionsområde från rationellt skogsbruk och att man ska skydda de kultur- och naturvärden som finns i området.

I medborgarförslaget, som är adresserat till fullmäktigeförsamlingen, påpekar Hans Bolling att Havslätts motionsområde – med kringliggande skogsområden och Fallebo gård med marker – i dag är ett av Oskarshamns mest använda områden för friluftsliv, motion, rekreation och lek – både vinter- och sommartid.

”Kulturmiljövärden”

”Området har stora kulturmiljövärden som fortfarande inte är exploaterade. Gamla kulturstigar genomkorsar området som går genom gamla skogsområden med både löv och barrskog. Här finns god tillgång på bär och svamp. Berghällar där mossan breder ut sig. Hagmarker och åkermarker som betas, brukas eller ligger i träda. En förutsättning för ett rikt djur och fågelliv och en artrik flora.”

”Extra unikt”

”Gamla stenmurar, rester av gamla torp som vittnar om tidigare boenden vid de gamla stigarna, de äldre bevarade husen vid Fallebo Natur- och Hembygdsgård och Havslätts loge. Allt sammantaget gör området till en plats där människor i alla åldrar, från när och fjärran, får möjlighet att uppleva närheten till natur- och kulturmiljöer – och känna en samhörighet med tidigare generationer. Det som gör området extra unikt är närheten till tätorten, vilket gör att det är tillgängligt för alla”, skriver Hans Bolling i medborgarförslaget.

TEXT & FOTO

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Havslätts motionsområde.
Dela gärna artikeln: