Här är belysningsinsatserna som ska göra flera platser i Oskarshamns kommun tryggare att vistas på

Här är belysningsinsatserna som ska göra flera platser i Oskarshamns kommun tryggare att vistas på

2022-05-05 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMNS KOMMUN

654 000 kronor.

Så mycket pengar lägger Oskarshamns kommun på belysningsinsatser under det innevarande året.

På tisdagen röstade politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott ja till följande fördelning:

Dämmet i Kristdala (översta bilden) – delfinansiering (40 000 kronor) till belysning. Har skjutits fram från tidigare år.

Gata till motionsslingan i Påskallavik – gata till motionsslingan, utegym och tennisklubbens område med padelbana får belysning.

Pulkabacke i Misterhult – belysning som förses med timer.

Badholmsbron i Oskarshamn – kompletterande belysning behövs mitt på bron, där folk upplever att belysningen är lite svag för närvarande.

Bron till Badholmen.

Temalekplatsen i stadsparken i Oskarshamn – uppskjutet från tidigare år. Önskemål framkom i enkätsvar 2021.

Temalekplatsen i stadsparken.

Lekplats och tennisplan, Runvägen i Oskarshamn – belysning av lekplats och tennisplan som förses med timer.

Belysning av konstnärlig utsmyckning – ”en inventering under året får klargöra behov och omfattning. Eventuellt ny tillkommande offentlig konst under året kan också finnas behov av att belysa”, skriver kommunen i beslutsunderlaget.

Timer till lekplatsbelysningar – ”att belysa lekplatser så att de kan användas även under mörka timmar, exempelvis på eftermiddagar på vintern, är klokt. Men belysningen behöver inte lysa hela natten, därför föreslår vi att vi förser de nya belysningarna på flera lekplatser med timer”, skriver kommunen i beslutsunderlaget.

Justeringar gällande belysningen vid Callerströmska magasinet i Påskallavik – ”en fasadbelysning för att framhäva det vackra magasinet genomfördes föregående år, men armaturerna behöver justeras eller eventuellt bytas ut till bredstrålande armaturer för ett bättre resultat”, skriver kommunen i beslutsunderlaget.

Callerströmska magasinet i Påskallavik.

Kommunens bedömning är att det finns cirka 200 000 kronor kvar när ovannämnda åtgärder har genomförts.

Dessa ska användas till eventuella oförutsedda behov under året.

Syftet med belysningsinsatserna är att skapa tryggare platser att vistas på, inte minst för barn och ungdomar, fastslår kommunen.

Arkivfoto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn