Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

Här är de nya lagarna som träder ikraft idag

ANNONS

SVERIGE

Utökade möjligheter att begränsa föreningsfriheten, sänkt public service-avgift, hårdare tag mot fusk på körkortsprov och dyrare alkohol och tobak. Det är några av de viktigaste lagändringarna som träder ikraft den 1 januari 2023.

Nedan presenteras en sammanställning över de viktigaste lagarna som träder ikraft på nyårsdagen. Det är tidningen Dagens Juridik som gjort sammanställningen efter regeringens underlag.

Begränsningar av föreningsfriheten i förhållande till terroristorganisationer

Grundlagen ändras så att möjligheterna att begränsa föreningsfriheten för sammanslutningar som ägnar sig åt eller understöder terrorism. Ändringen möjliggör för lagstiftaren att exempelvis införa en bredare kriminalisering av deltagande i en terroristorganisation eller ett förbud mot terroristorganisationer.

Hårdare tag mot fusk vid körkortsprov

Det blir straffbart att inte ha med sig identitetshandling vid övningskörning och den som fuskar vid prov hos Trafikverket kan stängas av från provdeltagande i ett eller två år. (1 januari och 1 juni 2023).

Rätt till betalkonto i fler banker

Även filialer till utländska banker ska omfattas av skyldigheten att tillhandahålla betalkonton med grundläggande funktioner för konsumenter.

Dyrare alkohol och tobak

Skatten på öl, vin, andra jästa drycker än vin eller öl samt mellanklassprodukter höjs med cirka 5 procent och skatten på sprit höjs med cirka 1 procent. Dessutom höjs tobaksskatten med cirka 3 procent utöver den tidigare prognosticerade förändringen i konsumentprisindex.

Sänkt avgift för Public Service

De två senaste åren har avgiftsintäkterna från public service-avgifterna varit högre än beräknat. Därför sänks avgiften för 2023 och avgiften blir som högst 1 300 kronor per person.

Snabbare lagföring blir permanent

Försöksverksamheten med så kallad snabbare lagföring har pågått i vissa delar av Sverige. Nu görs försöksverksamheten permanent. Det innebär bland annat att det införs ett krav på tingsrätterna att avgöra brottmål snabbare om brottet har ingått i ett särskilt snabbförfarande under utredningen.

Utlandsspioneri blir kriminellt

Utlandsspioneri kriminaliseras och görs till tryck- och yttrandefrihetsbrott. Dessutom utvidgas spioneribrottet och andra anknytande brott så att den som anskaffar känsliga uppgifter ”för att vidarebefordra dessa till exempelvis en terroristorganisation med statsmaktsliknande kontroll över ett område” kan dömas för spioneri.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS