Här är de som omfattas av vaccinationskravet vid nyanställningar i Oskarshamns kommun

Här är de som omfattas av vaccinationskravet vid nyanställningar i Oskarshamns kommun

2022-02-03 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Smålandshamnar

OSKARSHAMN

I tisdags, den 1 februari, införde Oskarshamns kommun ett krav på vaccination mot covid-19 vid nyanställningar inom vissa vård- och omsorgsyrken.

Beslutet gäller tills vidare – och det är kommundirektören Henrik Andersson som tar beslut om när kravet ska upphöra.

I beslutsunderlaget står det att syftet med vaccinationskravet är att kommunen som arbetsgivare, så långt det är möjligt, ska säkra en god, trygg och säker vård och omsorg – samt att brukare/boende och anhöriga ska känna sig trygga med att de som arbetar i de berörda verksamheterna har ett fullgott vaccinationsskydd.

Yrkesgrupper som omfattas:

I normalfallet omfattas nedanstående yrkesgrupper av krav på vaccinering mot covid-19 vid nyanställning.

Specialistsjuksköterskor, oavsett inriktning.

Distriktssköterska

Psykiatrisjuksköterska

Sjuksköterska handikapp- och äldreomsorg/geriatrik

Sjuksköterska

Undersköterska med specialistinriktning

Undersköterska

Undersköterska (boende/hemtjänst), Omsorgshandledare

Undersköterska (habilitering)

Vårdbiträde (boende/hemtjänst)

Arbetsterapeut

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Hjälpmedelskonsulent

Hjälpmedelsassistent, Syn- och hörselinstruktör

Hjälpmedelsreparatör

Omsorgsassistent

Omsorgsbiträde

Omsorgspedagog

Träffpunktsamordnare

De som redan är anställda av Oskarshamns kommun omfattas inte av vaccinationskravet.

Men ”om den sökande redan är anställd i kommunen i en befattning där vaccinering mot covid-19 inte krävs och byter till ett vård- och omsorgsyrke behöver den sökande vara vaccinerad mot covid-19”, skriver kommunen.

”Om en sökande redan är anställd hos arbetsgivaren Oskarshamn kommun i ett vård- och omsorgsyrke och byter enhet/placering/lånas ut/byter anställningsform så ska vi inte kräva vaccinering mot Covid-19.”

Vid annonsering kommer nedanstående text finnas med i annonsen för de yrkesgrupper som omfattas av vaccinationskrav:

”Vid nyanställning inom vård- och omsorgsyrken i Oskarshamn kommun måste du kunna visa att du är vaccinerad mot covid-19. Vaccinationsbeviset hämtar du på www.e-halsomyndigheten.se.”

”Rekryterande chef ska kontrollera vaccinationsbeviset senast inför påskrift av anställningsbeviset. Vaccinationsbeviset får inte sparas och uppgift om vaccinering får inte registreras hos arbetsgivaren. I vaccinationsbeviset skall framgå att personen är vaccinerad med antingen: 1. Två doser av Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna) eller Vaxzevria (AstraZeneca) 2. en dos av Covid 19-Vaccine (Janssen) Regler kring antal doser en person behöver ha tagit kan komma att förändras. Vid förändring följs Folkhälsomyndighetens definitioner och denna rutin uppdateras då av HR-avdelningen.”

Undantag:

· ”Personer som av medicinsk anledning har valt att inte vaccinera sig kan uppvisa läkarutlåtande som bekräftar detta.”

· ”Personer som på grund av religiösa anledningar har valt att inte vaccinera sig behöver inte uppvisa vaccinationsbevis.”

· ”Vid kompetensförsörjningsbrist kan undantag från vaccinationskravet göras. Beslutet ligger på varje områdeschef att ta och ska föregås av en riskbedömning och följa Region Kalmars rekommendationer kring skyddsutrustning för ovaccinerade för att säkerställa skydd mot smitta för brukare”, skriver kommunen.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: