Här är de ”vita fläckarna” i Oskarshamns kommun

Här är de ”vita fläckarna” i Oskarshamns kommun

2020-11-09 0 av Peter A Rosén


OSKARSHAMNS KOMMUN

Finns det områden i Oskarshamns kommun som saknar täckning, så kallade ”vita fläckar” som försvårar för hemtjänsten i arbetet med dem som larmar?

Den frågan ställde pensionärsorganisationerna under det senaste, digitala, sammanträdet i kommunala pensionärsrådet.

Kommunen berättade att det finns vita fläckar i Ishult, Skälsebo, Baggetorpskvarn och Bråbo.

När larm kommer in på dessa ställen går de inte fram direkt, men om larmcentralen i Örebro inte får svar på larmet, så testar de att ringa.

Om den aktuella patrullen inte svarar, ringer de till en annan patrull.

Hur har personalen orkat med att utföra sina uppgifter under rådande pandemi?

Det var en annan fråga som pensionärsorganisationerna ställde.

Kommunens svar:

”Det har fungerat väl och man har överlag varit mer nöjd än föregående år med vikarier. Dock tar arbetet med skyddsutrustning mycket tid i anspråk och andra sysslor som kan vänta får göra det.”

Vilken stimulans har personalen kunnat ge de äldre?

Så formulerades en annan fråga som pensionärsorganisationerna ställde.

Kommunens svar:

”Det har sett olika ut beroende på boende, men utifrån förutsättningarna har alla gjort sitt bästa. På vissa större enheter har personal från träffpunkten varit utplacerade. Det har också varit en del olika bidrag utifrån, en del musikunderhållning, besök av kulturbussen och kaffestunder utomhus.”

Pensionärsorganisationerna representerades av Bo Malm (PRO Oskarshamn), Gunilla Forsberg (PRO Misterhult), Gerd Mahl Nilsson (PRO Kristdala), Gudrun Persson (SPF-Seniorerna), Aino Johansson (SPF-Seniorerna Misterhult-Kristdala), Kerstin Pettersson (SPF-Seniorerna Bockara), Elisabeth Hallgren (SKPF), Stina Kraftling (RPG), Marianne Svensson (PRO Oskarshamn), Hagar Swedegård (PRO Misterhult) och Sven-Gunnar Skansberg (SPF-Seniorerna Oskarshamn).

”Socialförvaltningen har genomfört ett stort arbete för att tackla pandemin”

KOMMUNEN SVARAR PENSIONÄRSORGANISATIONERNA

De undrade om äldreomsorgen är rustad för att möta en ny pandemi.

”Socialförvaltningen har genomfört ett stort arbete för att tackla pandemin. I dagsläget finns det en god beredskap. Ett exempel på goda resultat av arbetet under pandemin är följsamheten av hygienrutiner där socialförvaltningens mätning visar att det finns en 90-procentig följsamhet av rutinerna, detta kan jämföras med rikssnittet på 60 procent”, svarade kommunen.

Pensionärsorganisationernas representanter ville också veta om det planeras utbildningar för personal inom hemtjänsten/äldreomsorgen, så att alla inom verksamheterna har undersköterskeutbildning.

Äldreomsorgslyftet

”Just nu pågår äldreomsorgslyftet som är en satsning på kompetenshöjning från regeringen. Satsningen kommer att pågå även under år 2021”, svarade kommunen.

Pensionärsorganisationerna påpekade dessutom att regeringen har utlovat extrasatsningar inom äldreomsorgen. ”Finns det någon genomtänkt planering för hur dessa pengar ska fördelas?”, undrade de.

”Satsningar sker inom äldreomsorgslyftet. En extra satsning sker på utbildning. Socialförvaltningen har i nuläget skickat sju medarbetare på utbildning till undersköterska. I övrigt har det exempelvis skett en satsning på trädgården utanför Solbacka”, svarade kommunen.

Pensionärsorganisationerna ville även veta när den lagstadgade uppsökande verksamheten bland äldre i kommunen ska verkställas.

Kommunens svar:

”Det nuvarande uppsökande arbetet sker genom träffpunktverksamheten, det arbetet kommer att utvecklas men ramarna för det arbetet är inte klara ännu.”

”Frågan är stor”

Pensionärsorganisationerna ställde även en fråga om det digitala utanförskapet.

”Frågan är stor och omfattar dels frågan om tillgänglighet till uppkoppling och internet men också stöd och hjälp för att kunna ta del av digitala lösningar och tjänster. Det har skett satsningar från exempelvis socialförvaltningen såsom projektet Mera digital, men också från biblioteket med öppet IT-café, IT-bibliotekarie och liknande verksamhet. Den rådande situationen med pandemin har påverkat sådana satsningar men när läget är annorlunda kommer de att tas upp igen. Samtidigt tas en ny bredbandsstrategi för kommunen fram där man pekar ut målsättningar och prioriteringar för kommunens bredbandsutbyggnad. Strategin planeras antas innan årsskiftet.”

Pensionärsorganisationerna ville veta om det finns någon handlingsplan för att utreda och kartlägga storleken på gruppen med digitalt utanförskap.

Kommunens svar:

”Nej, inte inom äldreomsorgen.”

Nästa digitala möte ska hållas den 10 december.

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se