Här är frågorna som ON har ställt till politikerna i frågan om äldreomsorgen

Här är frågorna som ON har ställt till politikerna i frågan om äldreomsorgen

2020-08-31 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Oskarshamns-Nytt har i dag, via e-post, skickat ut samma frågor till samtliga partier i fullmäktige i Oskarshamns kommun.

Vi kommer att publicera svaren så fort de kommer in.

Här är frågorna som ON har ställt:

1. En undersköterska har, i en intervju i ON, använt kraftuttryck i sin kritik av äldreomsorgen i Oskarshamns kommun. Ibland måste man höja sina röster för att höras. Eller har inte alla den rätten på sin sida? Hur ser partiet på detta?

2. Är det rätt att förminska henne och använda sig av härskarteknik genom att hänga upp sig på ett ord, istället för att kommentera sakfrågan, innehållet i hennes kritik? Finns det anledning att lyssna på Carina Lindestål, och den andra undersköterskan, som har framfört kritik mot äldreomsorgen i ON?

3. En undersköterska berättar, i en intervju i ON, att hon råkade illa ut efter att hon hade kritiserat verksamheten inom äldreomsorgen i Oskarshamns kommun. Hur ser partiet på det?

4. Brev till kommunen från en förening, och en anhörig till en person inom äldreomsorgen i Oskarshamns kommun, har kommit bort eller förblivit obesvarade i både ett och två år. Hur ser partiet på det?

5. ”Oskarshamns kommun och äldreomsorgen är en stor skam”, säger en undersköterska i en artikel i ON. Hur ser partiet på det?

6. Politikerna i socialnämnden borde kanske praktisera, gå bredvid, inom äldreomsorgen under en månad. Hur ser ni på det?

7. Oskarshamns kommun anställer inte ”obekväm” personal, trots att personalen ifråga har undersköterskeutbildning. Hur ser partiet på det?

8. Får inte den arbetande klassen använda vilka ord de vill? Eller är det överheten som bestämmer vilka ord vanligt folk får använda? Hur ser partiet på det?

9. Finns det inte anledning att bjuda in kritikerna till ett möte med kommunens politiker? Hur ser partiet på det?

10. Tror ni att en man i 60-årsåldern, från de övre samhällsklasserna, hade blivit bemött på samma sätt som Carina Lindestål blev, om mannen ifråga hade kritiserat äldreomsorgen med kraftuttryck? Hur ser partiet på det?

11. Hur vill ni själva bli omhändertagna om ni hamnar inom äldreomsorgen en vacker dag? Och hur skulle ni vilja bli behandlade om ni själva arbetade inom äldreomsorgen?

12. Den politiska ledningen hänvisar till enkäter. Men alla kan inte svara på enkäter. Jag tänker exempelvis på dementa personer. Hur ser ni på det?

TEXT

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO

FREEPIK

Dela gärna artikeln: