Här är frågorna till Rolf Lindström (M) som Ingemar Lennartsson (KD) kräver svar på

Här är frågorna till Rolf Lindström (M) som Ingemar Lennartsson (KD) kräver svar på

2022-06-03 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMNS KOMMUN

Av vilka skäl har Socialdemokraterna och Moderaterna låtit kön till särskilt boende överstiga kommunens mål under så lång tid?

Vilka konkreta åtgärder har Rolf Lindström (M) vidtagit som ordförande för att säkerställa att kön till särskilt boende håller sig inom boendeutredningens mål?

De frågorna ställer Kristdemokraternas gruppledare Ingemar Lennartsson i en interpellation till socialnämndens ordförande Rolf Lindström.

Ingemar Lennartsson (KD) på en pressträff i stadsparken i Oskarshamn
Ingemar Lennartsson (KD). Foto: Peter A Rosén

Ingemar Lennartsson påpekar att när kommunen inte klarar av att erbjuda brukare boende inom tre månader ska kommunen, enligt socialtjänstlagen, anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

”Kön till särskilt boende har varit lång under lång tid”

INGEMAR LENNARTSSON, GRUPPLEDARE FÖR KRISTDEMOKRATERNA I OSKARSHAMNS KOMMUN

”Kön till särskilt boende har varit lång under lång tid. Enligt boendeutredningen är en kö på 10–15 personer en rimlig nivå. I en sammanställning över icke verksamma beslut inom socialtjänstlagen (SOL) framgår det att i april 2022 rörde det sig om hela 35 personer som väntar på att flytta in på ett boende i Oskarshamns kommun”, skriver Ingemar Lennartsson, som kräver svar av Rolf Lindström med anledning av ”den kritiska situationen”.

”Detta är personer som har ett konstaterat behov av en plats på särskilt boende och korttidsboende/växelboende, och som inte har möjlighet att bo kvar hemma”

”Detta är personer som har ett konstaterat behov av en plats på ett särskilt boende och korttidsboende/växelboende, och som inte har möjlighet att bo kvar hemma. Situationen för dessa kan många gånger vara desperat och innebära en levnadssituation som är ovärdig för de som då tvingas leva kvar i hem som inte längre är anpassade för deras behov”, skriver Ingemar Lennartsson.

Socialnämndens ordförande Rolf Lindström (M) på en pressträff i Oskarshamns stadshus
Rolf Lindström (M). Foto: Peter A Rosén
Dela gärna artikeln: