Här är programmen som inte kommer att startas upp på Mönsteråsgymnasiet i höst

Här är programmen som inte kommer att startas upp på Mönsteråsgymnasiet i höst

2022-04-08 Av av Peter A RosénMÖNSTERÅS

Politikerna i barn- och utbildningsnämnden funderade på att lägga ned industriprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet på Mönsteråsgymnasiet.

De ändrade sig dock i sista stund.

Det berättar nämndens ordförande Jacqueline Doohan (C).

De båda programmen har inte startats upp under de tre senaste åren – på grund av ett nästan obefintligt elevintresse.

Skrivelse från företag

Lärarresurserna, som var kopplade till utbildningarna, finns inte längre kvar – och makthavarna började därför prata om att det kanske är dags att lägga ned programmen.

Men inför beslutet på nämndsammanträdet i onsdags hade politikerna fått in en skrivelse från näringslivet.

”Nästan varenda vd på industriföretagen i Mönsterås har skrivit under”

JACQUELINE DOOHAN (C), ORDFÖRANDE I BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I MÖNSTERÅS KOMMUN

– Nästan varenda vd på industriföretagen i Mönsterås har skrivit under. Även Scania i Oskarshamn. De vill inte att industriprogrammet ska läggas ned. De vill i stället upprätta en handlingsplan. Och då valde vi att backa. Det är klart att vi måste lyssna på företagen. Det här är jättepositivt – lite av en nytändning, säger Jacqueline Doohan.

Jacqueline Doohan (C). Foto: Pierre Stjernfeldt

– Och när det gäller vård- och omsorgsprogrammet, så valde vi att återremittera det ärendet, för att kolla av ordentligt med kommunen och regionen innan vi eventuellt gör något. Det är fortfarande nästan ingen som söker in till programmet – men samtidigt är det ett oerhört söktryck till vård- och omsorgsutbildningen på Komvux, så vi kände ett behov av att ta det en runda till.

En inriktning

– Det enda vi tog beslut om är att vi ska nöja oss med en enda inriktning per gymnasieprogram – annars spretar vi för mycket.

Jacqueline Doohan tvingas konstatera att färre har sökt in till Mönsteråsgymnasiet i år. Det rör sig om 35 förstahandssökande – vilket kan jämföras med förra året, då 57 ungdomar sökte in till Mönsteråsgymnasiet i sina förstahandsval.

Så här ser det ut i år:

Introduktionsprogrammet: 2 elever som vet att de inte blir behöriga har sökt in till programmet i första hand (10 förra året).

Bygg- och anläggningsprogrammet: 8 elever (5 förra året).

El- och energiprogrammet: 2 elever (12 förra året). Det programmet kommer inte att startas i höst.

Försäljnings- och serviceprogrammet (som tidigare hette handels- och administrationsprogrammet): 3 elever (0 förra året). Programmet startas i höst.

Industriprogrammet: 2 elever (4 förra året, varav endast en var behörig). Programmet startas inte upp i höst.

Naturvetenskapliga programmet: 5 elever (11 förra året).

Samhällsvetenskapliga programmet: 7 elever (lika många förra året).

Teknikprogrammet: 3 elever (5 förra året). ”Vi valde att ha det programmet öppet – för det kan bli så att fler söker in till det nu under omvalsperioden”, säger Jacqueline Doohan.

Vård- och omsorgsprogrammet: 3 elever (lika många förra året). Det programmet startas inte upp i höst.

Foto: Freepik (översta bilden)

Dela gärna artikeln: