Här är toppolitikerna som nu är invalda av kommunstyrelsen i Oskarshamn

Här är toppolitikerna som nu är invalda av kommunstyrelsen i Oskarshamn

2023-01-12 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Nationaldagen 6 juni

OSKARSHAMN

Följande val klubbades i kommunstyrelsen i Oskarshamn på tisdagen:

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)

Ledamöter:

Andreas Erlandsson (S) Ordförande (till vänster på bilden)

Leif Axelsson (SD) 2:e vice ordförande

Lucas Lodge (M) 1:e vice ordförande (till höger på bilden)

Anton Sejnehed (S)

Ingemar Lennartsson (KD)

Fredrik Jonasson (V)

Rolf Lindström (M)

Ersättare:

Marie Holmgren (S)

Johanna Wyckman (L)

Robin Hanzl (M)

Yvonne Bergvall (S)

Ann-Charlotte Pernius (M)

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv, arbetsmarknad och teknisk verksamhet (KSNAT)

Lucas Lodge (M) Ordförande

Andreas Erlandsson (S) 1:e vice ordförande

Leif Axelsson (SD) 2:e vice ordförande

Anton Sejnehed (S)

Ingemar Lennartsson (KD)

Fredrik Jonasson (V)

Rolf Lindström (M)

Nominering lokala säkerhetsnämnden (regeringen förordnar)

Andreas Erlandsson (S) Ordförande

Catrin Alfredsson (S)

Lucas Lodge (M)

Ann-Charlotte Pernius (M)

Bill Karlsson (SD)

Sven-Gunnar Persson (KD)

Brottsförebyggande rådet

Kommunstyrelsens presidium och bildningsnämndens ordförande

Kommunala pensionärsrådet

Ordförande: Rolf Lindström (M)

Ledamöter från KS:

Anita Hultgren (S)

Ingemar Lennartsson (KD)

Kommunala rådet för tillgänglighet

Ordförande: Lucas Lodge (M)

Ledamöter från KS:

Anita Hultgren (S)

Leif Axelsson (SD)

Hållbarhets och folkhälsoråd

Ledamöter: Kommunstyrelsens presidium

Ordförande: Lucas Lodge (M)

Gatunamnsberedning

Robin Hanzl (M) Sammankallande

Anita Hultgren (S)

Joakim Rylin (S)

Jan Erlandsson (SD)

Samt tjänstepersoner:

Ida Norling, kartchef

Johanna Hansson, bibliotikarie.

Arkivfoto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln med dina vänner: