HELA LISTAN: De får toppuppdragen i Region Kalmar län

HELA LISTAN: De får toppuppdragen i Region Kalmar län

2022-10-17 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Nationaldagen 6 juni

LÄNET

”När det nyvalda regionfullmäktige på måndagen träffades för sitt första sammanträde för mandatperioden förrättades flera val. Till ordförande för regionfullmäktige valdes Jonas Erlandsson (S) och till vice ordförande Anders Andersson (KD)”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande.

Jonas Erlandsson (S), oppositionsråd i Högsby kommun.
Jonas Erlandsson (S). Foto: Peter A Rosén

Här är övriga val:

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen fick följande sammansättning av ordinarie ledamöter:

Angelica Katsanidou (S), ordförande, Malin Sjölander (M), vice ordförande, Karin Helmersson (C), vice ordförande, Peter Wretlund (S), Mattias Adolfsson (S), Malin Anell (S), Cecilia Hammar (S), Anna Östborg (C), Lena Granath (V), Pär-Gustav Johansson, Åsa Ottosson (M), Jimmy Loord (KD), Maud Ärlebrant (KD), Martin Kirchberg (SD) och Bo Karlsson (SD).

Regionråd

Angelica Katsanidou (S), regionråd med ansvar för regionövergripande frågor och ekonomi.

Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande i Region Kalmar län
Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande i Region Kalmar län. Foto: Peter A Rosén

Malin Sjölander (M), oppositionsråd med ansvar för regionövergripande frågor och ekonomi.

Malin Sjölander (M)
Malin Sjölander (M). Foto: Peter A Rosén

Emmy Ahlstedt (C), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor.

Emmy Ahlstedt (C)
Emmy Ahlstedt (C). Foto: Peter A Rosén

Mattias Adolfsson (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor.

Mattias Adolfson (S), regionråd i Region Kalmar län
Mattias Adolfson (S). Foto: Peter A Rosén

Lena Granath (V), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård (psykiatri), brukarråd samt personalfrågor.

Lena Granath (V)
Lena Granath (V). Foto: Peter A Rosén

Jimmy Loord (KD), oppositionsråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor.

Jimmy Loord (KD)
Jimmy Loord (KD). Foto: Peter A Rosén

Karin Helmersson (C), regionråd med ansvar för regional utveckling, kultur, bildning och kollektivtrafik.

Karin Helmersson (C)
Karin Helmersson (C). Foto: Peter A Rosén

Peter Wretlund (S), regionråd med ansvar för regional utveckling, kultur, bildning och kollektivtrafik.

Ansiktsbild på Peter Wretlund (S), ordförande i Smålandshamnar AB
Peter Wretlund (S). Foto: Peter A Rosén

Malin Anell (S), regionråd med ansvar för regional utveckling, kultur, bildning och kollektivtrafik.

Carl-Wiktor Svensson (KD), oppositionsråd med ansvar för regional utveckling, kultur, bildning och kollektivtrafik.

Carl-Wiktor Svensson (KD) på Högsbydagarna
Carl-Wiktor Svensson (KD). Foto: Peter A Rosén

Pär-Gustav Johansson (M), oppositionsråd med ansvar för regional utveckling, kultur, bildning och kollektivtrafik.

Carl Dahlin (M), oppositionsråd med ansvar för ansvar för regional utveckling, kultur, bildning och kollektivtrafik

Carl Dahlin (M), regionpolitiker
Carl Dahlin (M). Foto: Peter A Rosén

Martin Kirchberg (SD), oppositionsråd med ansvar för hållbarhet och folkhälsa.

Regionråd Martin Kirchberg (SD)
Martin Kirchberg (SD). Foto: Region Kalmar län

Revisorer

Tuulikki Åkesson (M), ordförande, Yvonne Hagberg (S), vice ordförande, Sofia Åkesson (V), Zaim Jelcinovic (SD), Eva Wahlgren (C), Klaus Leidecker (KD) Och Anna Larsdotter (KD).

Yvonne Hagberg, politiker, socialdemokrat
Yvonne Hagberg (S). Foto: Peter A Rosén

Övriga val

Vid regionstyrelsens sammanträde direkt efter fullmäktige på måndagens skedde följande val:

Regionstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd:

Angelica Katsanidou (S), Malin Sjölander (M), Karin Helmersson (C), Mattias Adolfsson (S), Lena Granath (V), Jimmy Loord (KD), Martin Kirchberg (SD) och Bo Karlsson (SD).

 Regionstyrelsen personalutskott:

Lena Granath (V), ordförande, Bo Karlsson (SD), vice ordförande, Martina Aronsson (S), Anna Östborg (C), Mattias Adolfsson (S), Åsa Ottosson (M), och Chatrine Pålsson Ahlgren (KD).

Åsa Ottosson (M)
Åsa Ottosson (M). Foto: Peter A Rosén

Foto: Region Kalmar län (översta bilden)

Dela gärna artikeln med dina vänner: