Hemtjänsten och omsorgen i Oskarshamns kommun har inga registrerade coronafall

Hemtjänsten och omsorgen i Oskarshamns kommun har inga registrerade coronafall

2020-03-30 0 av Peter A Rosén


OSKARSHAMN

Det finns i skrivande stund inga bekräftade coronafall inom hemtjänsten och omsorgsverksamheten i Oskarshamns kommun.

Det säger socialchefen Anna Lindquist till vår tidning.

– Nej, inte som jag vet om i nuläget, svarar hon när vi frågar.

Däremot råder det brist på skyddsvisir.

Anna Lindquist berättar att beställningar som gjordes i ett tidigt skede stoppades när Socialstyrelsen gick in och tog över samordningsansvaret. Socialstyrelsen bestämde vem som skulle få skyddsvisir – och kommunerna fanns inte med på den listan.

Leveranserna till kommunerna skickades således aldrig iväg.

Ni måste klara er själva på skyddsvisirsfronten?

– Ja. Vi har fått igång en egen produktion av skyddsvisir inom Daglig verksamhet och inom Arbetsmarknadsenheten. Den första leveransen skickades ut i fredags, svarar Anna Lindquist.

Läsare har hört av sig och undrat hur stor risken är att hemtjänstpersonal i kommunen sprider coronasmittan mellan de äldre medborgarna som har hjälp av hemtjänsten. Hur ser du på det?

– Hemtjänstpersonalen ska ha skyddsvisir om personen de besöker har luftvägssymptom. Förkläden och handskar har personalen sedan tidigare. Och de använder även handsprit. Vi följer de uppsatta hygienrutinerna, så att ingen ska föra med sig smitta från den ena personen till den andra, säger Anna Lindquist.

Behöver ni inte munskydd också?

– Nej, inte enligt nuvarande riktlinjer. Men riktlinjerna kan förstås förändras framöver.

Känner du dig orolig för det som väntar framöver?

– Vi har förberett oss på många olika scenarier. Men det är klart att jag känner mig lite orolig för våra äldre medborgare, säger Anna Lindquist.

Det finns inga registrerade coronafall inom personalen?

– Nej, men sjukfrånvaron har varit lite högre under den senaste tiden. Men enligt riktlinjerna ska man ju stanna hemma vid minsta symptom.

Har ni personalbrist?

– Nej, inte än. Men vi har olika handlingsplaner för olika scenarier framöver.

I andra kommuner har man kallat in personal från andra verksamhetsområden, som tekniska förvaltningen och så vidare. Kan ni göra något liknande?

– Ja, en förfrågan har skickats ut internt. Vi vill ha in namn på dem som kan tänka sig att hjälpa oss i ett kritiskt skede.

– Kommunen kommer att bistå med en introduktionsutbildning för dem som vill vara med och hjälpa till. Tanken är att vi ska påbörja utbildningarna i slutet av den här veckan, berättar Anna Lindquist.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO: FREEPIK