Hemtjänstindex 2022: Så rankar hemtjänstens kvalitet i länets tolv kommuner

Hemtjänstindex 2022: Så rankar hemtjänstens kvalitet i länets tolv kommuner

2022-11-23 0 av Annicka Gunnarsson
För första gången finns nu en samlad bild av hemtjänstkvaliteten i landets alla kommuner. Hemtjänstindex bygger dessutom helt på seniorers önskemål kring vad som är viktigast i hemtjänsten: själva utförandet, en anpassad biståndsbedömning och tydlig information. År 2022 finns Sveriges bästa hemtjänst i småländska Gnosjö kommun. Lokalt i Kalmar län ligger Hultsfred i topp.

Resultaten i Hemtjänstindex 2022 har under onsdagen presenterats och diskuteras i detalj på ett seminarium där bland annat äldreminister Anna Tenje (M) deltog.

SPF Seniorerna presenterar för första gången någonsin ett kvalitetsindex för alla kommuners hemtjänst utifrån äldres behov och önskemål – från att leta information till biståndsbedömning samt själva utförandet av hemtjänsten och möjlighet att påverka.

– Hittills har vi inte haft något helhetsmått på hemtjänstens kvalitet och seniorers önskemål har inte varit i fokus. Men nu har vi det – ett samlat index som bygger på vad vi seniorer själva anser är viktigast i hemtjänsten. Jag hoppas att det bidrar till mer uppmärksamhet kring hur vi kan förbättra hemtjänstens kvalitet. Detta kommer seniorer idag och i framtiden att gagnas av, säger Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna.

Möjlighet att förbättra sin hemtjänst

Hemtjänstindex är det första indexet där kvalitet inom vård/omsorg sammanställs, baserat på vetenskapliga metoder och med hjälp av mätexpertis. Eftersom den totala kvaliteten inom hemtjänsten sammanställs per kommun underlättas jämförelser mellan kommunerna.

– Nu hoppas jag att samtliga kommuner ska upptäcka och använda detta verktyg. Vårt syfte är att alla kommuner ska kunna lära av varandra för att förbättra sin hemtjänst, inte att peka finger. För många seniorer är en fungerande hemtjänst en förutsättning för att kunna leva ett gott och värdigt liv. Att seniorer själva deltagit i indexet och pekat på just vad som är viktigast i hemtjänsten gör detta till ett värdefullt kvalitetsmått, säger Eva Eriksson.

Närbild på en hand på en vårdtagares axel
Foto: Freepik

Hemtjänstindex 2022 för kommunerna i Kalmar län

 1. Hultsfred 58.4 (plats 17)
 2. Västervik 55.2 (plats 59)*
 3. Emmaboda 55.1 (plats 61)
 4. Borgholm 54.1 (plats 85)
 5. Mönsterås 54.0 (plats 86)
 6. Högsby 52,4 (plats 126)*
 7. Nybro 51.1 (plats 156)
 8. Kalmar 50.2 (plats 170)*
 9. Mörbylånga 49.8 (plats 181)
 10. Vimmerby 48.8 (plats 206)
 11. Oskarshamn 45.9 (plats 250)*
 12. Torsås 43.0 (plats 277)

*Data saknas från Socialstyrelsens kommunenkät äldreomsorg. Att data saknas påverkar kommunens indexvärde negativt.

FAKTA / HEMTJÄNSTINDEX

Hemtjänstindex är ett samlat mått på hemtjänstens kvalitet i Sveriges 290 kommuner. Indexet bygger på offentliga data som har bearbetats av forskningsinstitutet RISE. Hemtjänstindex mäter kvaliteten inom fyra delområden: 1) Information, 2) Biståndshandläggning, 3) Utförande och 4) Stöd och utveckling.

Hela rankingen för Hemtjänstindex år 2022 för landets alla kommuner finns även på hemtjanstindex.se

Foto: SPF Seniorerna

Dela gärna artikeln: