Hemtjänsttagare ska provtas för coronaviruset framöver

Hemtjänsttagare ska provtas för coronaviruset framöver

2020-04-16 Av av Peter A Rosén


OSKARSHAMN/KALMAR LÄN

På torsdagsmorgonen berättade vår tidning att ett fåtal hemtjänsttagare inom Oskarshamns kommun har en bekräftad coronasmitta.

– Redan innan detta tittade vi på möjligheterna att utöka våra provtagningar, så att hemtjänsten i länet innefattas också. Och vi kommer att provta brukare inom hemtjänsten framöver, så att vi hittar fallen snabbare, säger Lisa Labbé Sandelin, som är smittskyddsläkare i Region Kalmar län.

Lisa Labbé Sandelin berättar att hon har blivit informerad om de bekräftade coronafallen inom hemtjänsten i Oskarshamns kommun.

Hon vill dock inte gå in på hur många det rör sig om.

– Det är ett fåtal, precis som socialchefen i Oskarshamn säger. Vi vet att det finns fall inom hemtjänsten på andra håll i länet också.

Smittan har nått fram till hemtjänsttagare, trots att det är en grupp som ska skyddas extra mycket. Hur är det möjligt?

– Vi befinner oss i en pandemi – vilket innebär att man kan bli smittad på många olika sätt. Man kan, exempelvis, bli smittad av anhöriga eller via personer inom personalen. Det är svårare att hitta smittvägarna nu när viruset har spritt sig mer.

Hur ska hemtjänstpersonalen i Oskarshamns kommun agera nu framöver, för att undvika att smittan sprids till fler hemtjänsttagare?

– När det gäller vårdhygienen, så finns det ett nätverk där både kommunerna och primärvården ingår, med länsstyrelsen som samordnare. Där ser man över rutinerna och diskuterar och utbyter erfarenheter, svarar Lisa Labbé Sandelin.

– Kalmar län har, jämfört med Stockholm, fått extra mycket förberedelsetid – vilket är viktigt för att rutinerna ska hinna sätta sig.

Är det inte läge att ta höjd och låta all hemtjänstpersonal ha munskydd, visir och långärmat på sig när de besöker hemtjänsttagarna?

– Vi följer de nationella riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten.

Vissa forskare pratar väldigt mycket om att även symtomfria personer kan sprida smittan. Hur ser du på det?

– Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, och Folkhälsomyndigheten utgör de inte en stor del av smittspridningen. Vissa får milda symtom och det är väldigt viktigt att man stannar hemma vid minsta symtom.

Kan coronaviruset vara luftburet?

– Detta är något som diskuteras och utreds. Det finns vissa riskmoment i vården, där det bildas mer droppar. Men coronaviruset är inte luftburet i den bemärkelsen som mässlingen är.

Så det är inte riskfyllt att vara ute när det blåser, exempelvis?

– Nej, att det blåser är snarare gynnsamt. Risken för att bli smittad av coronaviruset utomhus är minimal.

– Man har sett att de flesta blir smittade i trånga miljöer, där folk sitter nära varandra.

Hur många nya bekräftade coronafall har ni fått in i länet sedan i går?

– Det har bara tillkommit ett nytt fall.

Kommer coronautbrottet att vara som värst i maj i Kalmar län?

– Ja, det är vår gissning. Hittills har det hållit sig på en ganska låg nivå.

Coronaviruset verkar fungera som rysk roulette ungefär. Vissa får inga symtom alls, vissa får milda symtom, en del blir jättesjuka och en del dör. Även unga och i grunden friska personer. Är det lite av ett lotteri?

– Ja, så är det. Vi vet fortfarande för lite. Det finns många teorier. De allra flesta får dock väldigt milda symtom, eller inga symtom över huvud taget. En del kan ha konstiga symtom under en period på två-tre veckor – och en del blir jättesjuka.

– Den allra största riskgruppen är äldre personer, som även har andra riskfaktorer i bagaget.

– Andra riskfaktorer som också har nämnts är högt blodtryck, övervikt, genetik och vilken blodgrupp man har. Hur hög smittdos man får i sig verkar också spela in. Och män drabbas i högre utsträckning än kvinnor. Men inget är bevisat än. Coronaviruset har dessutom slagit olika hårt i olika delar av världen. Hela Kina drabbades inte lika hårt, exempelvis. Mycket handlar om slumpens skördar och om så kallade superspridare.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Lisa Labbé Sandelin är smittskyddsläkare i Kalmar län.
FOTO: FREEPIK / REGION KALMAR LÄN