HET DEBATT I FULLMÄKTIGE I OSKARSHAMN: Frågan om ett stort räddningstjänstförbund gick till votering

HET DEBATT I FULLMÄKTIGE I OSKARSHAMN: Frågan om ett stort räddningstjänstförbund gick till votering

2022-03-14 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

En majoritet av fullmäktigepolitikerna säger ja till att Oskarshamns kommun ska gå med i ett räddningstjänstförbund tillsammans med kommunerna Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Mönsterås, Högsby, Mörbylånga, Nybro och Torsås.

Frågan avgjordes efter en votering på Forum i Oskarshamn under måndagskvällen.

Först ville Sverigedemokraterna återremittera ärendet. I den efterföljande omröstningen röstade 36 ledamöter för att ärendet skulle avgöras nu. Sju röstade för en återremittering och tre ledamöter avstod från att rösta.

I omgången därpå ställdes Centerpartiets avslagsyrkande mot kommunstyrelsens ja till räddningstjänstförbundet.

Den voteringen vann majoriteten med 36–4. Sex ledamöter avstod från att rösta.

Innan omröstningarna gick debattens vågor höga.

”Fel väg att gå”

MAGNUS LARSSON (C)

– Centerpartiet är ett decentralistiskt parti. Vi är ett parti som anser att de beslut som påverkar våra medborgares vardag ska fattas så nära våra medborgare som möjligt. Med det som bakgrund så var vi väldigt skeptiska redan när idén om en räddningstjänstförbundsutredning kom. Det klargjorde vi också väldigt tydligt. Vi sa att det nog var fel väg att gå, sa Magnus Larsson (C).

Magnus Larsson (C) talar på ett fullmäktigemöte i Oskarshamn
Magnus Larsson (C). Foto: Peter A Rosén

– När vi nu läser resultatet av utredningen, och läser den förbundsordning som finns med bland handlingarna, så kan vi konstatera att det definitivt är fel väg att gå, betonade han.

Centerpartiet vill i stället att kommundirektören (Henrik Andersson) ska få i uppdrag att se över samverkansmöjligheterna.

– För vi tror att det är den rätta vägen att gå. Att vi samarbetar över kommungränser och mellan våra olika kommunala organisationer. Men vi ska inte avhända oss inflytandet och beslutsmakten över Oskarshamns kommuns räddningstjänst till Kalmar.

”Tydlig oro”

– Att skapa en stor organisation som ska spänna över två tredjedelar av Kalmar län, det går emot allt i den decentralistiska tanken. När vi läser förbundsordningen känner vi också en tydlig oro. Vi känner en oro för vår befolkning på landsbygden. Vi känner en oro för de små räddningsstationerna – eller deltidsbrandkårerna, som man brukar säga. Vad händer med dem när vi avhänder oss beslutsmakten? I förbundsordningen står det inte en enda bokstav om att behålla de små räddningsstationerna. I Barometern kunde vi nyligen läsa att räddningstjänstens personal i Kalmar ger oss rätt. De har precis samma oro – att det här kommer att slå hårt mot landsbygden.

– Man säger att man måste göra så här på grund av den nya lagen. Men det är inte riktigt sant. Att vi behöver göra förändringar, ja, det stämmer. Men det skulle också lika gärna kunna vara olika samverkansavtal. Likt det samverkansavtal vi har nu kring operativ ledning. Den möjligheten finns och den ges i lagstiftningen. Men i stället väljer man att bygga denna stora koloss, sa Magnus Larsson.

Han tycker också att det känns som att man har försökt få fram de svar man vill ha i utredningen.

”Det här är ett centralistiskt beslut”

MAGNUS LARSSON

– Det kan väl inte bara finnas positiva delar med att gå in i ett räddningstjänstförbund? Det måste väl finnas någon negativ del, kanske? Men det omnämns inte någonstans i utredningsmaterialet. Det här är ett centralistiskt beslut, som vi i Centerpartiet i Oskarshamns kommun inte ställer oss bakom, underströk Magnus Larsson.

”Ensam är inte stark”

ANDREAS ERLANDSSON (S), KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE I OSKARSHAMNS KOMMUN

Kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S) svarade så här:

– Ja, räddningsförbund eller fortsatt samverkan mellan kommunernas olika räddningstjänster, det är frågan vi hanterar. Men ensam är inte stark. Räddningstjänstens verksamhet är en viktig del i kommunens säkerhetsarbete och har stor betydelse för invånarnas trygghetskänsla.

Andreas Erlandsson (S), kommunalråd i Oskarshamn, talar på ett fullmäktigemöte
Andreas Erlandsson (S). Foto: Peter A Rosén

– De senaste årens erfarenheter av stora skogsbränder har gjort att kraven på räddningstjänsten har ökat. Men även andra händelser, som stora översvämningar gör att vi behöver organisera oss annorlunda så att vi kan möta framtidens utmaningar. Staten har uttalat ett ökat behov av samverkan mellan kommunerna, vilket har tydliggjorts genom den åtföljande lagstiftningen. Lagstiftningen gör delvis att den enskilda räddningstjänsten inte är helt självbestämmande. Exempelvis ledning av räddningsinsatser samt beredskap som måste samordnas och ledas utifrån ett större geografiskt sammanhang.

– Kraven på förebyggande arbete, inklusive myndighetsutövning genom tillsyn, har ökat, sa Andreas Erlandsson.

Han betonade också att en viktig förutsättning i arbetet med det nya räddningstjänstförbundet har varit att den befintliga stationsorganisationen, avseende antalet brandstationer, ska lämnas orörd.

”Inte förändra något”

– Vi ska inte förändra något, sa kommunstyrelsens ordförande som konstaterade att det finns en hel del fördelar med ett räddningstjänstförbund.

”Bedömningen är att alla kommuner vinner på det här”

ANDREAS ERLANDSSON

– Både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Bedömningen är att alla kommuner vinner på det här. Min bedömning är att bildandet av det nu utredda räddningstjänstförbundet är det bästa sättet att verka för våra kommuninvånare. Det är viktigt att få en så kompetent och trygghetsskapande räddningstjänst som möjligt, sa Andreas Erlandsson.

Han poängterade också att fyra av de nio aktuella kommunerna är centerpartistyrda.

– Två av dem har redan fattat beslut om att ansluta sig till det nya räddningstjänstförbundet. Oavsett var jag bor, i den här kommunen eller i länet, så ska man få snabb hjälp när man behöver det – det är det viktigaste för mig. Det är viktigare än vad det står på dekalen på räddningsfordonen som kommer fram. Jag delar inte din uppfattning, Magnus, om att vi avhänder oss något inflytande eller något beslutsmandat när vi går in i det här. Vi har alla möjligheten att påverka och utveckla den befintliga verksamheten.

”Fantastiskt glädjande”

– Skulle det någon gång ske några större förändringar, vi kan ju till och med behöva bygga nya räddningsstationer, så kommer de att ske i nära dialog med respektive kommunledning. Får vi exempelvis en ny räddningsstation i Oskarshamns kommun i framtiden så är det förstås fantastiskt glädjande. Man behöver inte alltid fokusera på det negativa.

– Och det finns en gräns när det kommer till samverkan – när vi lägger mer tid på att samverka än på att utveckla verksamheten, sa Andreas Erlandsson.

Magnus Larsson replikerade:

– Räddningstjänsten är en viktig del av kommunens säkerhetsarbete, sa Andreas Erlandsson. Och ändå vill han överlämna beslutsmakten över Oskarshamns kommuns räddningstjänst till Kalmar. För, Andreas, det är ju precis så det är. Tittar du i förbundsordningen och på den fördelning av direktionsledamöter som finns, så har en kommun tre ledamöter – alla andra kommuner har en. Det innebär alltså att det räcker med att fyra kommuner kommer överens, så kan de köra över majoriteten av kommunerna i förbundet.

”Kan vi förvänta oss smygneddragningar?”

MAGNUS LARSSON

– Jag vet inte om det är god demokratisk ordning. Men framför allt innebär det att möjligheten till inflytande för Oskarshamns kommuns medborgare är oerhört liten. Ingången har varit att befintlig organisation ska bibehållas, säger Andreas. Ja, men varför finns det ingen skrivning om det i förbundsordningen? Och gäller det även numerären? Eller kan vi förvänta oss smygneddragningar? Som exempelvis har genomförts i Kristdala, den frågan som du och jag har diskuterat många gånger i den här församlingen. Där har verksamheten dragit ned utan några politiska beslut. Är det detta vi kan förvänta oss av det nya räddningstjänstförbundet?

– Det enda som finns är en viljeinriktning som är underskriven av kommunstyrelsens ordförande i nio kommuner. Och ärligt talat, vi vet alla att det är val i höst. Det kanske inte är en enda av de nio som sitter kvar efter valet. Jag hoppas i och för sig att fyra är kvar – de andra fem får gärna bytas ut. Men vad betyder viljeinriktningen?

Magnus Larsson sa också att han är ytterst medveten om att centerpartikommuner har varit med i arbetet med räddningstjänstförbundet.

”Pekat med hela handen”

– Men Centerpartiet i Oskarshamns kommun tar sina beslut utifrån Oskarshamns kommuns medborgares bästa. Vilka beslut andra kommuner tar, ja, det får de svara för. Men jag förstår att Johan Persson (socialdemokrat och kommunalråd i Kalmar kommun) har pekat med hela handen och sagt till Andreas Erlandsson att följande gäller.

”Varför ska jag lita på dig den här gången, Andreas?”

MAGNUS LARSSON

– Jag var dessutom med i den här församlingen när vi tog ett beslut om att gå in i ett annat förbund. Då hette det KSRR – i dag heter det Kretslopp Sydost. Jag stod i den här talarstolen och var orolig för att det skulle medföra neddragningar på landsbygden. Den då socialdemokratiskt ledda majoriteten lovade att inga försämringar skulle drabba landsbygden. Och vad hände? Vi hann inte mer än in i förbundet förrän försämringarna stod som spön i backen. Både återvinningscentraler och återvinningsstationer på landsbygden försvann. Varför ska jag lita på dig den här gången, Andreas?

Andreas Erlandsson svarade:

– Ja, Magnus, du behöver inte bli så upprörd för det. Jag konstaterade bara att Centern är splittrad i länet. Men, precis som Magnus säger, så fattas inte beslut rörande Oskarshamn i Kalmar – utan de fattar vi alldeles själva.

”Jag vill ha en modern och utvecklad räddningstjänst”

ANDREAS ERLANDSSON

– Räddningstjänsten är en del av kommunens säkerhetsarbete. Jag skulle vilja säga att andra delar är det också – som vi inte har makten över i den här församlingen. Vi har sjukvården, akutverksamheten, ambulansen och liknande. De besluten fattas av andra demokratiskt valda församlingar, sa kommunalrådet, som betonade att han inte skulle vilja ha den räddningstjänsten som Oskarshamns kommun hade på 60-talet.

– Jag vill ha en modern och utvecklad räddningstjänst. Och dessutom, tack och lov, lever vi i en demokrati. Det vi bestämmer nu, ja, det kan också ändras. Så att skriva in saker kan bli rätt så tunna. Det är ingen runt förhandlingsborden som har sagt att vi ska lägga ned några små stationer, sa Andreas Erlandsson, som också betonade att kvällens debatt handlade om räddningstjänstförbund och inte om KSRR.

Han tycker också att räddningstjänstförbundsfrågan i sig är större än detaljfrågor som fördelningen av styrelseplatser.

– Men det står inskrivet att fördelningen ska ses över under 2023.

Magnus Larsson igen:

– Du säger att besluten fattas i Oskarshamn – och ändå vill du lämna över dem till Kalmar och Johan Persson, Andreas. Är hans makt över dig och socialdemokratin i Oskarshamn så stor?

– Jag tror att både du och jag vill verka för att Oskarshamns kommuns medborgare ska få en så trygg räddningstjänst som möjligt. Min övertygelse är att vi får det genom att ansluta oss till räddningstjänstförbundet, sa Andreas Erlandsson.

”Jag tror att samarbete är bra”

MATHIAS KARLSSON (L), OPPOSITIONSRÅD I OSKARSHAMNS KOMMUN

Oppositionsrådet Mathias Karlsson (L) konstaterade att det är en stor fråga och att flera saker säkert kommer att rättas till under resans gång.

– Men jag tror att samarbete är bra – det är något som är ett måste. Vi har lärt oss väldigt mycket efter de stora skogsbränderna. Det finns stora vinster med att hjälpa varandra. Då kan vi hålla en hög nivå överallt. Det är bra att vi kan gå in i ett samarbete, sa han.

Mathias Karlsson (L), oppositionsråd i Oskarshamn, talar på ett fullmäktigemöte
Mathias Karlsson (L). Foto: Peter A Rosén

Leif Axelsson (SD):

– Blir allt bättre bara för att man blir stor och större? Är det så? Blir det bättre för oss medborgare med ett gemensamt räddningstjänstförbund? Blir det kostnadseffektivare? Stora organisationer brukar generera högre kostnader, det är min erfarenhet. Administrationen och ledningen blir större. Blir det här bra för våra medarbetare?

Leif Axelsson (SD) talar på ett fullmäktigemöte i Oskarshamn
Leif Axelsson (SD). Foto: Peter A Rosén

Sverigedemokraterna yrkade alltså på en återremiss. Partiet vill att fler synpunkter från medarbetarna ska inhämtas – med tanke på Barometerns artikel om Kalmarpersonalens åsikter i frågan.

– Vi vill också att man ska inhämta erfarenheter från liknande sammanslagningar. Och att vi politiker delges dessa, sa Leif Axelsson.

”Våga visa var ni står”

ANDREAS ERLANDSSON

Andreas Erlandsson svarade:

– Det här har vi informerat om vid ett flertal tillfällen, i kommunstyrelsen, under hösten. Vi tog ett beslut i kommunstyrelsen förra veckan – och då valde Sverigedemokraterna att inte delta i beslutet. Sedan står Leif Axelsson här i kväll och ställer en massa frågor som det finns svar på i utredningen. Jag skulle uppskatta om man läser handlingarna innan man går hit. Många av de frågor du ställer kan du faktiskt läsa dig till, Leif.

– Du har rätt att yrka på precis vad du vill, men det känns som att Sverigedemokraterna inte vill ta ställning. Att det här är en fråga som känns lite obekväm. Och då vill ni skicka den på återremiss i stället. Våga visa var ni står och ta ställning i frågor – det är därför vi är folkvalda i den här församlingen, sa Andreas Erlandsson.

”Ärendet behöver utredas ytterligare”

LEIF AXELSSON (SD)

– Ärendet behöver utredas ytterligare. Det är det vi yrkar på – och vi har rätt att göra det, sa Leif Axelsson.

”Vi behöver ett samarbete, speciellt vi mindre kommuner”

LUCAS LODGE (M), KOMMUNALRÅD I OSKARSHAMNS KOMMUN

Kommunalrådet Lucas Lodge (M):

– Vi har tagit del av den här utredningen. Och vi är väldigt nöjda med den. Och Andreas var inne på det tidigare – ensam är inte stark. Vi behöver ett samarbete, speciellt vi mindre kommuner. Kalmar har tre mandat, vi andra har ett. Det är väldigt viktigt att vi har rätt representanter i den här organisationen och att vi står upp för det som vi tycker är rätt. Dialogen med grannkommunerna är viktig.

– Vi har stora problem och utmaningar framöver, så vi yrkar bifall. Jag tror att det här kommer att bli väldigt bra, bara vi gör vår röst hörd på rätt sätt i organisationen, sa Lucas Lodge.

Lucas Lodge (M) talar på ett fullmäktigemöte i Oskarshamn
Lucas Lodge (M). Foto: Peter A Rosén

Ingemar Lennartsson (KD):


– Vi kristdemokrater yrkar också bifall till förslaget. Räddningstjänstförbundet blir effektivt vid stora händelser. Och man kan hålla kostnaderna nere. Jag kommer ihåg när det brann i Bohult. Då kom det en brandkår som sedan valde att åka hem på grund av att det brann på grannkommunens mark.

Ingemar Lennartsson (KD) talar på ett fullmäktigemöte i Oskarshamn
Ingemar Lennartsson (KD). Foto: Peter A Rosén

Magnus Larsson igen:

– Jag hoppas innerligt att jag inte behöver stå här om ett år, likt förra gången, och säga ”vad var det jag sa?”. Problemet är att då är det redan för sent. Går vi in i förbundet, så är vägen tillbaka lång och krånglig.

Lena Granath (V):

– Vi har haft alla möjliga tillfällen att lyssna till det omfattande utredningsunderlaget som finns. Vi yrkar bifall till liggande förslag.

Lena Granath (V) talar på ett fullmäktigemöte
Lena Granath (V). Foto: Peter A Rosén

Förutsatt att övriga kommuner fattar samma beslut bildas kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost från och med den 1 januari 2023.

Då övertar kommunalförbundet ansvaret för medlemskommunernas räddningstjänst samt den myndighetsutövning som kommunerna är skyldiga att svara för.

”Stora förändringar skapar oro”

JAN JOHANSSON (SD)

Jan Johansson (SD):

– Stora förändringar skapar oro – så är det i samhället. Även små förändringar kan ställa till det i våra hjärnor. Så fungera vi människor. Räddningstjänstpersonalen i Kalmar har skrivit en debattartikel i Barometern, där de trycker på en del saker. De säger bland annat att det blir sämre för dem som bor i glesbygden. Man sa också att det här har gått för fort. Man anser heller inte att utredningen är tillräckligt utförlig. Man skulle kanske ha haft någon neutral utredare också. Den här utredningen har professionen på räddningstjänsten gjort. Jag yrkar på en återremiss, precis som kollegan Leif Axelsson. Vi vill att man tittar på synpunkterna som personalen i Kalmar lyfte fram.

Jan Johansson (SD) talar på ett fullmäktigemöte i Oskarshamn
Jan Johansson (SD). Foto: Peter A Rosén
Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn